Om NHO Viken Oslo

Vi har politisk påvirkningskraft i din region

Vi i NHO Viken Oslo  jobber for saker som medlemmene i vår region er opptatt av. Ditt regionkontor er bare en telefon eller en epost unna. 

NHOs regionkontor i Viken Oslo formidler NHOs nasjonale utspill og driver politisk påvirkning opp mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Våre aktiviteter for å få politisk gjennomslag inkluderer «Gå for Næringslivet», egne benkemøter med stortingsbenkene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, jevnlige møter med aktuelle byråder, svar på høringer, medieutspill og kampanjer. I valgår har vi egne arrangementer.

Eksempler på saker som vi har tatt opp på vegne av våre medlemmer kan være:

-Bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for bedriftene

-Bedre fremkommelighet for vare- og godstransport i vår region.

-Et seriøst og organisert arbeidsliv

-Nok og relevant kompetanse til bedriftene i vår region

-Et bærekraftig samfunn med gode bo- og arbeidsmarkedsregioner

Vi bistår med juridisk hjelp og annen rådgivning

 Advokaten vår  bistår i mange typer spørsmål knyttet til det å ha ansatte. NHO Viken Oslos advokat, Morten Gøsta Jansson veileder og rådgir medlemmer innen arbeidsrett. Har du spørsmål om arbeidstid, sykefravær, ansettelser, nedbemanning eller andre områder innen arbeidsrett, ikke nøl med å ta kontakt.

Rådgivning er gratis for medlemmene og dersom man ikke klarer å løse tvisten uten rettssak, er også bistand under rettsaken rimelig.

Kontaktinfo: epost: morten.g.jansson@nho.no, tlf: 934 22 991

Våre arrangementer knytter bedrifter i regionen sammen

NHO Viken Oslo tilbyr nettverksfrokoster, kurs, konferanser og møteplasser. Her vil du få faglig påfyll, bli oppdatert på viktige problemstillinger og knytte kontakt med bedriftsledere fra mange bransjer.

Spill gjerne inn forslag til temaer for kurs eller frokostmøter. Mange av våre arrangementer foregår i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo, men vi forsøker å ta hele regionen i bruk til våre arrangementer.

Alle møteplasser legges ut på hjemmesiden NHO Viken Oslo under «Arrangementer», så følg med på våre hjemmesider. 

Vi hjelper deg å bruke medlemskapet og medlemsfordelene

9450 bedrifter er medlem i NHO Viken Oslo per 18. februar 2022. Medlemsbedriftene utgjør mange viktige arbeidsplasser i regionen, totalt over 217.000 årsverk.

Med medlemskap i NHO kan din bedrift nyte godt av mengder av kompetanse, ekspertise og fordeler. Du har tilgang til advokathjelp, rådgiving, statistikk, analyser, effektiviserende verktøy og unike arrangementer. Samtidig har du også reell påvirkningsmulighet i viktige beslutningsprosesser. Du finner en god oversikt over dine medlemsfordeler her.

NHO har egne regionkontorer, noe vi anser som en viktig medlemsfordel. Vi kommer gjerne på besøk til din bedrift. Kontakt oss på epost eller på telefon. Passer det bedre å komme på en kaffe hos oss på Majorstua, i Drammen eller i Moss er du hjertelig velkommen til det.

NHO Viken Oslo