NHO

Innhold

Om NHO Viken Oslo

Vi har politisk påvirkningskraft i din region

Vi i NHO Viken Oslo  jobber for saker som medlemmene i vår region er opptatt av. Ditt regionkontor er bare en telefon eller en epost unna. 

NHOs regionkontor i Viken Oslo formidler NHOs nasjonale utspill og driver politisk påvirkning opp mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Våre aktiviteter for å få politisk gjennomslag inkluderer «Gå for Næringslivet», egne benkemøter med stortingsbenkene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, jevnlige møter med aktuelle byråder, svar på høringer, medieutspill og kampanjer. I valgår har vi egne arrangementer.

Eksempler på saker som vi har tatt opp på vegne av våre medlemmer kan være:

-Bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for bedriftene

-Bedre fremkommelighet for vare- og godstransport i vår region.

-Et seriøst og organisert arbeidsliv

-Nok og relevant kompetanse til bedriftene i vår region

-Et bærekraftig samfunn med gode bo- og arbeidsmarkedsregioner

Vi bistår med juridisk hjelp og annen rådgivning

NHO har advokater i alle landsforeninger, som kjenner bransjen din godt. Våre advokater har også utviklet en portal for arbeidsgivere, som fungerer som bedriftenes "virtuelle HR-avdeling". Den heter Arbinn. Her finner du mye nyttig informasjon i form av artikler, maler, huskelister etc

Våre arrangementer knytter bedrifter i regionen sammen

NHO Viken Oslo tilbyr nettverksfrokoster, kurs og møteplasser. Her vil du få faglig påfyll, bli oppdatert på viktige problemstillinger og knytte kontakter med bedriftsledere fra mange bransjer.

Spill gjerne inn forslag til temaer for kurs eller frokostmøter. De fleste av våre arrangementer foregår i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo, men vi forsøker å ta hele regionen i bruk til våre arrangementer.

Abonnèr på vårt nyhetsbrev eller følg med på våre hjemmesider. Alle møteplasser legges ut på hjemmesiden NHO Viken Oslo under «Arrangementer».

Vi hjelper deg å bruke medlemskapet og medlemsfordelene

7911 bedrifter er medlem i NHO Viken Oslo per oktober 2018. Av disse har 5647 bedrifter adresse i Oslo og Akershus, 1204 i Buskerud og 1060 i Østfold. Medlemsbedriftene utgjør mange viktige arbeidsplasser i regionen, totalt over 200.000 årsverk.

Med medlemskap i NHO kan din bedrift nyte godt av mengder av kompetanse, ekspertise og fordeler. Du har tilgang til advokathjelp, rådgiving, statistikk, analyser, effektiviserende verktøy og unike arrangementer. Samtidig har du også reell påvirkningsmulighet i viktige beslutningsprosesser. Du finner en god oversikt over dine medlemsfordeler her.

NHO har egne regionkontorer, noe vi anser som en viktig medlemsfordel. Vi kommer gjerne på besøk til din bedrift. Kontakt oss på epost eller på telefon. Passer det bedre å komme på en kaffe hos oss på Majorstua, i Drammen eller i Moss er du hjertelig velkommen til det.

NHO Viken Oslo