Oppfordrer medlemsbedrifter til å bruke partssamarbeidet

Publisert

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) bevilger millioner i året til bedrifter som vil utvikle partssamarbeidet og trenger støtte til utviklingsprosjekter.

- Dette er en kjempe medlemsfordel som er lite kjent, sier Marit Heimdal, sekretariatsleder for NHO i HF, og oppfordrer flere bedrifter til å søke om midler.

HF er en hovedavtalefestet ordning mellom LO og NHO som kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

HF støtter i tillegg utviklingsprosjekter i bedrifter med både faglig og økonomisk bistand.

For å søke må bedriften være bundet av tariffavtale og Hovedavtalen mellom LO og NHO må gjelde for bedriften.

Tror flere bransjer kan dra nytte av å jobbe partsbasert

I 2019 ble det bevilget omkring 11 millioner til fem utviklingsprosjekter og 20 samarbeidskonferanser for å utvikle lokalt partssamarbeid.

En av bedriftene som både fikk bevilget penger til samarbeidskonferanse og senere et utviklingsprosjekt er Orkel AS på Fannrem i Trøndelag.

Bedriften produserer kompaktorer til landbruksmaskiner og særlig rundballkompressorindustri. Økt forespørsel, krevde bygging av nye produksjonslokaler. For å øke takten i produksjon er det viktig at hele bedriften deltar i utvikling av produksjonsprosessene og jobber med kontinuerlig forbedring. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Hva HF kan bidra med:

 • Styrke det partsbaserte utviklingsarbeidet i bedriften
 • Øke antall utviklingsorienterte og nyskapende bedrifter
 • Øke verdiskapingen i den enkelte bedrift
 • Styrke partenes engasjement i nettverksbasert bedriftsutvikling og forskning
 • Faglig diskusjonspartner i forberedelsene
 • Bidragsyter i gjennomføringen av konferanser
 • Hjelp til å finne gode, eksterne forelesere
 • Økonomisk støtte for utgifter i forbindelse med konferanser
 • Prosjektstyring og prosjektledelse
 • Prosjektlederopplæring
 • Erfaringssamlinger underveis
 • Informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet

Alle prosjekter det søkes om støtte til må ha som formål å øke samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

- Jeg tror flere næringer vil ha nytte av å jobbe partsbasert. På grunn av situasjonen med korona så er det nok flere bedrifter som ser at man må tenke nytt og jobbe på en annerledes måte fremover. Det å utnytte partssamarbeidet i denne prosessen tror jeg er hensiktsmessig for bedriftene, sier Heimdal.

Les mer om HF