Økt satsing på arbeidet mot akrim

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

- Dette viser at regjeringen prioriterer dette viktige arbeidet. Vi er glade for å se at de ulike etatene også har kommet med konkrete innspill til forbedringer av regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier Melsom.

- Dette viser at regjeringen prioriterer dette viktige arbeidet. Vi er glade for å se at de ulike etatene også har kommet med konkrete innspill til forbedringer av regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier Melsom.

Korona har påvirket arbeidslivskriminaliteten og gitt nye utfordringer. Over nyttår kommer regjeringen med en revidert strategi mot akrim. -Det er viktig at regjeringen nå opprettholder et sterkt fokus på alle deler av dette arbeidet, sier NHO-direktør, Nina Melsom.

Statsråder og etatsledere i a-krimsamarbeidet møttes nylig for å diskutere status for arbeidet mot a-krim, og se på hvordan koronasituasjonen har påvirket kriminaliteten.

- For NHO er det viktig at bedriftene som mottar støtte gjennom kompensasjonsordningene blir fulgt opp av et transparent system for etterkontroll.  Det samme gjelder de som benytter seg av permitteringsregelverket, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

- Vi er glade for å se at både NAV og Skatteetaten har jobbet godt med dette for å hindre svindel.

Melsom understreker at Skatteetaten påpeker at det ikke har vært omfattende kriminalitet, og at tiltakene som ble innført var nødvendige for å redde arbeidsplasser.

 

Områder som bør prioriteres

Etatslederne i Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten møtes to ganger i året i det som kalles Det sentrale samarbeidsforum. Det spesielle ved møtet i september var at tre statsråder kom for å delta, fra arbeids- og sosialdepartementet, finansdepartementet og justisdepartementet.

- Dette viser at regjeringen prioriterer dette viktige arbeidet. Vi er glade for å se at de ulike etatene også har kommet med konkrete innspill til forbedringer av regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier Melsom.

NHO har nylig sendt inn sine innspill til regjeringens strategi, som er utarbeidet i samarbeid med partene.

- Her påpekte vi at det er spesielt tre områder som bør prioriteres; forebyggende arbeid, koordinert og prioritert innsats fra myndighetenes side, og å sikre seriøse innkjøp. Vi mener blant annet at det bør etableres flere treparts bransjeprogram, og at disse kan være et viktig verktøy i bransjer med lav organisasjonsgrad.

 

Tverretatlig informasjonsdeling

Overordnet handler arbeidet om å bekjempe kriminalitet.. Tverretatlig informasjonsdeling må fortsatt prioriteres.

- I vårt innspill understreket vi at bedre samordning og informasjonsdeling på tvers av etatene er avgjørende for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Det er derfor meget positivt at et forslag om større adgang til informasjonsdeling nå er sendt på høring. Dette vil også lette samarbeidet mellom de ulike etatene i a-krimsamarbeidet og styrke a-krimsentrene, avslutter Nina Melsom.

 

Lær mer og les hvordan du som arbeidsgiver kan motarbeide akrim på arbinn.no