Åpenhetsloven: NHOs anbefalinger til bedrifter

Publisert

Kontorfellesskap

Åpenhetsloven skal bidra til at bedriftene respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – både i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Foto: Istock.

Den nye åpenhetsloven, som er en menneskerettslov, gjelder fra 1. juli 2022. Loven gjelder i utgangspunktet for større virksomheter. Loven vil også gjelde for selskap i konsern, og for større selskaps kartlegging av sine leverandørkjeder.

Ingen bedrifter ønsker å være forbundet med barnearbeid, helsefarlig arbeid, underbetaling eller annet som er negativt for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Selv om den nye loven vil kreve noe arbeid, vil den gi din bedrift bevissthet om hvordan varer og tjenester blir produsert. Så kan du se om det er nødvendig å følge opp leverandører. 

Åpenhetsloven gjelder i utgangspunktet for større virksomheter som hører hjemme i Norge, og som tilbyr varer og tjenester.

Din bedrift regnes som stor dersom to av tre av disse tersklene nås:

  • Salgsinntekt på 70 mill. kroner
  • Balansesum på 35 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret

 

Anbefalinger til bedrifter som ikke er kommet så langt i å tilpasse seg åpenhetsloven
  • Konsekvens: Sett deg inn i hva loven betyr for din bedrift. Det viktigste er at loven skal øke respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • Leverandører: Lag en første oversikt over leverandørkjedene. Den trenger ikke være så detaljert. Det viktige er at man kan vurdere risiko, slik som: Er leverandørkjedene innom land med svak beskyttelse av menneskerettigheter? Inngår kjeden i bransjer der det er kjente utfordringer med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

  • Tiltak: Vurder om virksomheten må, eller bør treffe tiltak for å redusere risikoer eller rette opp i faktiske negative virkninger. Jo mer alvorlige konsekvensene er, jo viktigere er det med tiltak.

  • Retningslinjer: Lag retningslinjer for hvordan virksomheten skal forholde seg til arbeidet med åpenhetsloven. Arbeidet skal gå over tid. For mange virksomheter er det derfor mest hensiktsmessig å ha kommet et stykke på vei, før man lager retningslinjer og annet om hvordan virksomheten skal forholde seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven er basert på prinsipper om risiko og forholdsmessighet. Virksomhetene skal bruke ressursene der de bidrar best til å bedre forhold for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En virksomhet som importerer fra land med dårlig beskyttelse av menneskerettigheter må derfor gjøre mer enn et konsulentselskap som bare har norske leverandører.


Les mer

NHOs veileder om åpenhetsloven
Informasjonsplikten etter åpenhetsloven
Forbrukertilsynet sin veiledning om åpenhetsloven


Kurs om åpenhetsloven

Til høsten vil NHO sette opp et kurs om åpenhetsloven. Registrer din interesse for kurset og få invitasjon