Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Publisert

Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB. Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet

OsloMet  har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk kartlagt hvordan seniorer opplever å søke ny jobb.

Rapporten ble lagt frem fredag 17. februar.

Det viser seg at det ligger ekstra mye tenking, strategier, forberedelser og ikke minst hardt arbeid bak et jobbskift i moden alder.