Høyesterettsavklaring i omstridt pensjonsspørsmål

Publisert

Margrethe Meder

Margrethe Meder. avdelingsdirektør i NHO.

Statlig AFP og særalderspensjon følger ikke med ved overdragelse av virksomhet fra statlig sektor til privat sektor, ifølge en fersk dom fra Høyesterett. - En meget viktig rettslig avklaring av et omstridt spørsmål, sier leder for NHOs advokattjenester, Margrethe Meder.

Høyesterett avgjorde fredag saken mellom renholderne i tidligere Forsvarsbygg og ISS. NHO hadde erklært partshjelp til fordel for ISS. Saksforholdet var at Forsvarsbygg etter et politisk vedtak sluttet å benytte egne ansatte til renholdet av Forsvarets bygningsmasse. Renholdstjenestene ble isteden lagt ut på anbud. ISS Facility Services AS – ISS – vant anbudet.

Arbeidstakersiden, med LO i ryggen, mente at offentlig AFP og statlig særaldersgrenser skulle følge med over fra det offentlige i forbindelse med overføringen. Lagmannsretten sa at rettighetene til særalderspensjon fulgte med over, men Høyesterett kom til at så ikke er tilfelle.

- Dette er en stor og prinsipielt viktig seier for oss. Det bidrar til å legge til rette for hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom det offentlige og private, sier Melsom.

- NHO har i saken vært opptatt av at det skal være forutsigbare regler knyttet til hvilke vilkår som følger med ved virksomhetsoverdragelser. For at samarbeidet mellom privat og offentlig sektor skal fungere best mulig er det viktig at private virksomheter kan gjøre gjeldende egne konkurransedyktige pensjonsordninger overfor overførte arbeidstakere.