NHO

Innhold

Videreføring av ordning for lønnstilskudd

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Arbeidsgivere, som har permittert ansatte som følge av koronakrisen, kan nå søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember. Ordningen, som i første omgang gjaldt tilskudd for juli og august, er nå utvidet.

Lønnsstøtte er en målrettet og midlertidig ordning som skal være enkel å forstå og bruke, og gi bedriftene insentiver til å ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

Les mer om utvidelse av ordningen på NHOs arbeidsgiverportal arbinn.no

 

Om lønnsstøtteordningen:
  • De første rundene med lønnsstøtte ble vedtatt av Stortinget i juni og gjaldt for månedene juli og august. Forutsetningen for å få støtte var at den ansatte var permittert per 28. mai 2020 og hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Runde gjelder for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Ordningen gjelder for bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall, samt for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake.
  • Foretak kan få opptil 15 000 kroner i måneden i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid.
  • Ordningen inkluderer alle ansatte, også lærlinger. Den gjelder både helt og delvis permitterte, forutsatt at den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permittering.