NHO deltar i utvalg om kvinners arbeidshelse

Publisert

Kvinner har høyere sykefravær og frafall enn menn. Nytt utvalg kan gi oss mer kunnskap om årsakene bak og hvilke tiltak som virker.

"Kvinnehelse har lav status, mangelfull samordning gir dårligere tjenester, kunnskapsbroen svikter og kvinners stemmer får for lite gjennomslag", konkluderte Kvinnehelseutvalget med i fjor.

Fredag 8. mars fortalte regjeringen at de som oppfølging nå setter ned et utvalg om kvinners arbeidshelse. Målet er konkrete tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner.

Utvalget sammensettes av faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet. NHO deltar med advokat Eirik Hognestad.

– Arbeidsmiljø og arbeidshelse er viktige temaer for NHO. Vi ser at kvinner har høyere sykefravær og frafall enn menn, og et slikt utvalgsarbeid kan gi oss ny kunnskap om årsakene bak og hvilke tiltak som kan virke best, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Utvalgets rapport skal bygge på faglig og dokumentert kunnskap og skal foreligge innen 1. april 2025.