Ny rapport fra Arbeidstilsynet: Viser at de strenge innleiereglene er dårlig begrunnet

Publisert

Profilbilde av Nina Melsom.

Nina Melsom, områdedirektør for arbeidsliv og tariff. Foto: Moment Studio

Arbeidstilsynet har levert en sluttrapport etter tilsyn med nesten 1000 bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Tilsynet har undersøkt om det foregår ulovlig innleie og forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte, i strid med likebehandlingsprinsippet. Oppsummert viser rapporten få grove brudd på regelverket.

- NHO har hele tiden pekt på at de nye innleiereglene er mangelfullt konsekvensutredet. Arbeidstilsynets rapport viser at lovforslaget er ideologisk begrunnet, ikke faktabasert. Samlet sett har fremgangsmåten i denne saken vært et klart brudd med etablerte prinsipper i norsk styringstradisjon. Arbeidstilsynets nye rapport bidrar med kunnskap som gjør at de strenge innleiereglene som trer i kraft 1. april, fremstår som enda dårligere begrunnet, sier direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Tilsynet skriver blant annet at:

  • "bemanningsforetakene i all hovedsak har god oversikt over hvilke krav som stilles til dem"
  • "har kommet over få tilfeller hvor innleide arbeidstakere ikke reelt sett likebehandles med innleievirksomhetens fast ansatte. Vi har faktisk sett flere eksempler på at arbeidstakerne som er utleid har bedre vilkår enn de ville hatt som fast ansatt hos virksomheten."

Arbeidstilsynet konstaterer videre at det har skjedd en positiv utvikling i bransjen de senere årene, blant annet som følge av innstrammingene som ble gjort i 2019. Les hele rapporten her.

- Selv om Arbeidstilsynet også finner enkelte brudd på regelverket, tegner rapporten et ganske annet bilde enn den virkelighetsbeskrivelsen vi har fått presentert fra regjeringen og fagbevegelsen, sier Melsom