- Mer bredbånd raskere

Publisert

Viseadministrerende Anniken Hauglie sammen med direktør i Nkom Pål Wien Espen og digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung. Foto: NHO.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet lanserte dekningsundersøkelsen for 2023 torsdag 2. november. NHO mener utbygging med mål om gigabit-dekning for langt flere i Norge må gå raskere.

- Vi er inne i den mest krevende fasten for bredbåndsutbyggingen, så Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), da han la frem årets dekningsundersøkelse. 

- Alle er enige om at tilgang til internett med høy hastighet er viktig for bosetting, velferd og verdiskaping. Men hva er egentlig høy nok hastighet i morgen? Holder regjeringens mål om 100 megabit pr sekund til alle? Nei. Ambisjonsnivået må opp, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, som deltok på lanseringen torsdag.

- Dette er viktig norske bedrifters konkurranseevne, mener Hauglie, som mener Norge må løfte blikket og se mot 2030.

- Vi må sette mål om gigabit-dekning slik EU og UK gjør. Hvis vi ser mot 2030, bør tilnærmet alle husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer ha tilgang til bredbånd med hastighet på minimum 1 gigabit pr sekund. Bredbåndsstøtten på statsbudsjettet bør økes til 1 mrd kroner pr år frem til 2030.

Det er også et spørsmål om hvem som skal bære investeringskostnaden i den fasen  nå står foran, der de fleste kommersielle områder er bygget ut. Markedet har tatt hovedtyngden av utbyggingen til nå. Og det har lykkes godt. Bare i 2022 investerte private aktører 14 mrd kroner, mens staten bidro med rundt 300 millioner det samme året.

- Nå må staten og fylkene ta en mer aktiv rolle for å gi Norge sikre nett uten flaskehalser for bedrifter og arbeidstakere, mener Hauglie.

Undersøkelsen viser at det fortsatt er regionale variasjoner, med Nordland og Innlandet nederst på fylkeslista. Her må Nkom og fylkeskommunene samarbeide for å få i gang gode utbyggingsprosjekter, og få mest mulig ut av bredbåndsstøttemidlene.

- For at Norge fortsatt skal ligge verdenstoppen på digitalisering og kunne ta ut potensialet av kunstig intelligens og andre digitale verktøy, må Norge gjøre mer raskere. Konkurrentlandene puster oss i nakken og satser mer. Målinger som f.eks. Abelias Omstillingsbarometer viser at Norge sakker akterut på digitalisering. Gevinsten ved å sette opp tempoet i bygging av bredbånd med gigabithastighet er stor; 75 mrd kroner i mervekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien ifølge ekspertene i Samfunnsøkonomisk Analyse. Det er bare å sette opp farta, sier Hauglie.