Oppfordrer bedrifter til å ta del i KI-kappløpet

Foto: Unsplash

I fjor varslet Regjeringen at det settes av en milliard kroner til forskning og utvikling på kunstig intelligens over fem år. Nå kan bedrifter mobilisere for å ta del i regjeringens satsing. NHO oppfordrer medlemmer til å delta i konkurransen.

Forskningsrådet har besluttet at KI-milliarden skal brukes på inntil seks nye forskningssentre for kunstig intelligens. Senterne skal etableres i 2025 og skal vare i minst fem år. Senterne vil bli finansiert med en ramme på 850 millioner kroner, og sentrene kan få opp til 200 millioner kroner i finansiering.

Den 9. april arrangerer Forskningsrådet søkerseminar for interesserte virksomheter. Her vil det bli mulig å stille spørsmål om utlysningen. Den 15. Mai arrangerer Forskningsrådet og Digital Norway et eget søkerseminar for næringslivet (lenke kommer).

Les mer om utlysningen her.

Hvorfor er KI-milliarden viktig?

Utvikling av spisse teknologimiljøer på kunstig intelligens vil være svært viktig for næringslivets evne til å kapre en del av verdiskapingen som vil skje med bruk av kunstig intelligens i tiden fremover. Anslag viser at generativ kunstig intelligens kan stå for opptil 4,4 trillioner dollar i økt verdiskaping fremover.

En rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av blant annet NHO, viser derimot at bedriftene opplever en rekke hindre for å ta i bruk KI i virksomhetene. Dette handler om å sikre et godt regelverk, ha riktig kompetanse og ha tilgang på relevante data og infrastruktur. Det er veldig bra at regjeringen satser på KI-forskning, men vi trenger et digitalt krafttak for at vi skal utløse potensialet.