Sammen om Digitalt krafttak

Publisert

Årskonferansen

NHO-sjef Ole Erik Almlid sammen med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung på NHOs årskonferanse 9. januar 2024. Foto: Killian Munch

Regjeringen lanserte under NHOs årskonferanse 9. januar at de blir med på initiativet om et Digitalt krafttak, som NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid tok til orde for i talen sin.

NHO og regjeringen lanserte tirsdag 9. januar et Digitalt krafttak. Sammen skal partene og regjeringen jobbe for at Norge blir et foregangsland innen digitalisering og kunstig intelligens.

- Vi må få fart på bruken av kunstig intelligens og digitaliseringen av Norge. Det vil både frigjøre arbeidskraft, skape nye jobber og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Hvis vi skal realisere disse verdiene, må vi sammen ta et skikkelig krafttak. Det gjør vi nå, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

- Et digitalt krafttak vil involvere bedriftene, partene i arbeidslivet, regjeringen og akademia. Og ett første mål for oss i NHO må være å doble antall norske bedrifter som bruker KI de neste to årene, sier NHO-leder Ole Erik Almlid.

Foregangsland

Formålet med et Digitalt krafttak er å sørge for at bruken av ny teknologi først og fremst blir en mulighet – og for at Norge ikke blir hengende bakpå. Regjeringen og NHO er enige om at norske bedrifter må være ledende i å ta i bruk KI og ny teknologi, nettopp for å styrke vår konkurransekraft og velferdsstat.

Digitalt toppmøte

Som et ledd i Digitalt krafttak offentliggjorde LO og NHO tirsdag 9. januar at partene tar på seg å arrangere et digitalt toppmøte om KI – et rundebord med bedrifter, akademia, tillitsvalgte om hvordan Norge griper mulighetene og takler utfordringene ved KI.

Digitaliseringsforum

Tung annonserer at hun vil opprette regjeringens digitaliseringsforum hvor hun inviterer med næringslivet, partene i arbeidslivet og andre viktige samfunnsaktører. Opprettelsen av et Digitaliseringsforum vil gi regjeringen, næringslivet og andre deltakere en unik mulighet til å diskutere og finne løsninger på store utfordringer – som både kommer av og kan løses ved bruk av teknologi. Regjeringen jobber også med en digitaliseringsstrategi som inkluderer KI og har kraftfulle tiltak.

1 av 4

Kun en av 4 virksomheter bruker KI-verktøy ifølge en helt fersk spørreundersøkelse med over 5000 svar. Ifølge Abelias omstillingsbarometer ligger Norge midt på treet internasjonalt, selv om vi liker å tro at vi er best i klassen. Én av fire virksomheter har tatt i bruk kunstig intelligens (nho.no). En fersk rapport fra SØA viser at digitalisering og økt bruk av KI kan gi enormt stor verdiskaping for Norge og kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Men jo fortere vi begynner - jo større gevinst.