Tempoet i digitalisering og bruk av kunstig intelligens må opp – digitalt toppmøte 18. juni

Publisert

Foto: NHO

Ledere, tillitsvalgte, akademia samler seg i et digitalt krafttak for å gi digitaliserings- og forvaltningsministeren forslag til å øke farten på digitaliseringen av Norge. I alt ble 20-30 konkrete løsningsforslag lagt frem i løpet av møtet. Forslagene skal bidra til realisering av målene i regjeringens kommende digitaliseringsstrategi.

Ny teknologi gir mange utfordringer for det norske arbeids- og næringslivet, og kanskje enda flere muligheter.  

-Vi har brukt møtet til å komme med konkrete løsninger for å gripe mulighetene digitaliseringen gir oss. For å utnytte digitaliseringspotensialet må både regjeringen, bedriftene selv og partene i arbeidslivet ta ansvar, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid. 

Selv om det norske arbeidslivet har kommet langt innen digitalisering, sakker Norge akterut sammenlignet med andre land. Samtidig går teknologiutviklingen i en rasende fart.  

-Vi har de beste forutsetningen for å løse store samfunnsutfordringer, skape nye jobber og gi folk bedre tjenester ved hjelp av digitalisering, men vi må ta aktive grep og alle må bidra. Derfor er jeg glad for at vi har samlet digitale ledere fra næringslivet, tillitsvalgte og akademia til et felles krafttak for digitaliseringen av Norge. De beste løsningene finner vi fellesskap, sier Karianne Tung, Digitaliserings- og forvaltningsminister. 

Deltakerne i møtet kom med mange gode løsningsforslag. Noen av forslagene er: 

  • KI må inn i alle utdanninger og kompetansedeling på tvers av arbeidslivet må til. Det må sikres flere veier til teknologikompetanse. 
  • Etablere en arena for sammenstilling av regelverk rundt KI, gjennom å etablere et samarbeid for utprøving og pilotering 
  • Tydeligere lovgivning og veiledning rundt klassifisering av data 
  • Bruke skatt og andre insentiver for at det skal lønne seg å investere i data, i kombinasjon med regulering. 
  • Det offentlige må lage grensesnitt som muliggjør datadeling på tvers av sektorer, etter kun-én-gang prinsippet. 
  • Kompetanseheving av alle ansatte må settes i system. Det må lages flere og bedre etter- og videreutdanningstilbud. Bransjeprogrammene er gode tiltak, må pågå over tid og utvides.  

-Digitalisering og KI utfordrer oss og tvinger frem endringer i måten vi jobber på. Utfordringer treffer Norge og mange andre land samtidig. Norge må bruke sine særskilte fortrinn til å takle disse utfordringene. Trepartssamarbeidet er en nøkkel for å lykkes for oss, det synes jeg vi fikk bekreftet i dette møtet, sier Peggy Hessen Følsvik i LO.

-Skal Norge klare å gripe mulighetene, må vi styrke kompetansen, vi må finne ut vår teknologiske posisjon, vi må finne en god oppgavedeling mellom menneske og maskin, og vi må bli bedre på utnyttelse av data. Jeg har fått mange gode forslag fra toppmøtet som jeg gleder meg til å jobbe videre med, sier Almlid. 

Som et ledd i digitalt krafttak har NHO også opprettet et eget KI-forum med representanter for medlemsbedrifter fra et tverrsnitt av næringslivet. Forumet vil arbeide videre med problemstillingene og løsningene som ble diskutert i toppmøtet.