Viktig startskudd for en satsing på digitalisering

Publisert

Profilbilde av Anniken Hauglie.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO. Foto: Moment studio

Regjeringen  lanserte 7. september 2023 en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og digital sikkerhet på 1 milliard over 5 år. - Dette er et bra initiativ som NHO støtter. Vi håper dette signaliserer en større satsing på digitalisering fra regjeringens side, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Det er positivt at det settes av midler til bruk av data og til å finne ut hvordan digitale teknologi kan brukes til å utvikle nytt og eksisterende næringsliv, og det er bra at det skal forskes på lovreguleringsfeltet. – Norske lover og regler er i stor grad tilpasset en analog verden, men verden i dag er i stadig større grad digital, sier Hauglie og utdyper:

- Regjeringens satsing er en god start. Digitalisering er avgjørende for å møte de store samfunnsutfordringene: Det blir ingen grønn omstilling uten digitalisering, kvaliteten og tilgjengeligheten av offentlige tjenester avhenger av det, og det samme gjelder produktivitet og konkurransekraft for norsk næringsliv. Skjerpede krav til sikkerhet og beredskap må også møtes med digitale løsninger og ny teknologi. 

NHO forventer derfor at den helhetlige betydningen av digitalisering for samfunnet vårt også reflekteres i bredden av statsbudsjettet som regjeringen legger frem om noen uker.

Regjeringens pressemelding