Foto: iStock.

Lag klimaregnskap for din bedrift

Om din bedrift ønsker å jobbe med klimatiltak, kan et klimaregnskap være et godt sted å begynne. Med et klimaregnskap får du kartlagt hvordan de ulike aktivitetene i bedriften er med på å påvirke klimaet, og hvor det er effektivt å sette inn tiltak.

Ved å lage et klimaregnskap, får bedriften din tall og dokumentasjon som kan brukes til anbuds- og tilbudsprosesser, årsrapporter, reduksjon av kostnader og profilering av bedriften. 

Markedet krever i stadig større grad at bedrifter kan redegjøre for sin klimapåvirkning. Dermed kan det være en god investering å utarbeide en klimastrategi og et klima-regnskap. Ikke minst kan bedriften din på denne måten bidra til et mer bærekraftig samfunn. 

Et klimaregnskap består ofte av tre deler
  1. produksjon
  2. energiforbruk
  3. indirekte utslipp

De to første delene handler om de direkte utslippene bedriften står for, gjennom 1) produksjon og 2) energiforbruk. Den siste delen, indirekte utslipp, handler om det som er et resultat av bedriftens reiser, transport og forbruk.
 

Et klimaregnskap vil hjelpe deg til å:
  • få overblikk over hvilken innvirkning firmaet ditt har på klimaet
  • se hvordan dere kan kompensere for bedriftens utslipp
  • forstå hvor dere kan spare penger ved å kutte utslipp

Slik kan du fokusere innsatsen i for eksempel grønne innkjøpsstrategier mot de områdene som har størst betydning. 


Eksempler på bruk av klimaregnskap
  • Utslipp fra egne produksjonsmidler, som fysiske og kjemiske prosesser, egengenerering av energi og innkjøpt energi, transport med egne kjøretøy, personer og varer 
  • Jobbreiser, innkjøp av varer, underleverandører
  • Best mulig håndtering av husholdningsavfall med tilhørende transport, utslipp fra behandling og erstattet materiale/energi. 
  • Analyser av emballasjeløsninger som ser på materialvalg for å optimere ressursbruk og redusere svinn. 

Les mer om klimaregnskap

Få tips til hva din bedrift kan gjøre for å få hjelp med å få laget en skreddersydd oversikt over egne utslipp og muligheter for klimakuttBedrifter kan også få økonomisk støtte fra blant annet Enova til klimatiltak. Lenkene under er bare et lite utvalg. Mange organisasjoner, institusjoner og bedrifter tilbyr næringslivet hjelp med å bli mer klimavennlig.