En unge dame i strikket genser sitter og ser utover en innsjø i grønne omgivelser. Foto: Foto: Oleh Slobodeniuk /iStock

Klimatiltak for bedrifter

NHO ønsker å hjelpe bedrifter med å komme i gang med konkret klima- og miljøarbeid. Slik kan du bli en klimaløser – og en del av næringslivet som er med å løse klimakrisen.

Se hvordan norske bedrifter jobber med klimatiltak

  1. Innovativ bærekraft i REMA 1000

    REMA 1000 har redusert sine egne CO2-utslipp med over 60 prosent og har allerede nådd målet for 2030 om halverte utslipp. Bedriften har en rekke innovative klimaprosjekter. Eksempelvis har de investert i innovative miljøkonsepter til sine nye lagerbygg og investert i Norges største enkeltkjøp av solceller.

Video: Norges klimagassutslipp fra 1990 til 2019

Nedgang i Norges klimagassutslipp fra 1990 til 2019 var 2,3 prosent. Innen 2030 skal vi kutte 50 prosent av dagens utslipp. Bedriftene er en del av løsningen. Animasjonen under viser utviklingen så langt i millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette inkluderer alle klimagasser som karbondioksid, metan, lystgass, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovelheksafluorid.

NHOs veikart Neste trekk