En unge dame i strikket genser sitter og ser utover en innsjø i grønne omgivelser. Foto: Foto: Oleh Slobodeniuk /iStock

Klimatiltak for bedrifter

NHO ønsker å hjelpe bedrifter med å komme i gang med konkret klima- og miljøarbeid. Slik kan du bli en klimaløser – og en del av næringslivet som er med å løse klimakrisen.

Se hvordan norske bedrifter jobber med klimatiltak

Video: Norges klimagassutslipp fra 1990 til 2019

Nedgang i Norges klimagassutslipp fra 1990 til 2019 var 2,3 prosent. Innen 2030 skal vi kutte 50 prosent av dagens utslipp. Bedriftene er en del av løsningen. Animasjonen under viser utviklingen så langt i millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette inkluderer alle klimagasser som karbondioksid, metan, lystgass, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovelheksafluorid.

NHOs veikart Neste trekk