Slik blir Clas Ohlson klimanøytral

Clas Ohlson

Reparer ikke kast. Det blir lettere med tjenestene ”Videohjelp med Clas” der kundene enkelt får og hjelp fra kyndige reparatører direkte på mobilen. Foto: Clas Ohlson.

Clas Ohlson vil bli klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Innen 2030 skal utslipp halveres. Ambisjonen krever omfattende omstilling av selskapet basert på vitenskap.

Clas Ohlson vil bli klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Innen 2030 skal utslipp halveres. Ambisjonen krever omfattende omstilling av selskapet basert på vitenskap.

Konsernet skal være klimanøytrale i hele verdikjeden, fra produksjon og transport til hele produktlivssyklusen. Ett delmål er å minske utslippene med 50% frem til år 2030.

Bedriftens mål er i tråd med 1,5 graders målet i henhold til Parisavtalen. Dette betyr at utslippene i verden må halveres innen 2030 og nå 0-utslipp innen 2050. Målene er også i tråd med European Green Deal og Science based targets.

Tina Englyst, sjefsjurist og bærekraftssjef i Clas Ohlson.

- Uansett om vi henvender oss til medarbeidere, kunder, investorer eller lovgivere, finnes det tydelige forventninger om at vi som selskap skal være en positiv pådriver i samfunnet. Våre mål er ambisiøse, men også fullt realistiske. Vi har tatt mange steg de siste årene, men legger nå inn et nytt gir for å bidra til gjennomføringen av Parisavtalen, og for å styrke vår posisjon i en konkurranseutsatt detaljhandelsmarked og arbeidsmarked, sier Tina Englyst, sjefsjurist og bærekraftsjef i Clas Ohlson.

Clas Ohlson ønsker å bidra til at man bruker mindre av jordens ressurser. Konsernet vil  være en bærekraftig og langsiktig arbeidsgiver, samt ha fokus på barns rettigheter og være en tydelig barnerettsambassadør. Clas Ohlson jobber med strategiske omstillingsprogram innen sourcing, produkt og sortiment, kommunikasjon, service og håndtering av produktavfall for å nå sine mål.

Uten å ha med seg styret, ledelsen og medarbeidere er det vanskelig å lykkes.

Clas Ohlsons strategi er å forenkle og muliggjøre et bærekraftig liv i alle hjem. De  ambisiøse bærekraftsmålene ble lansert september 2020, er vitenskapsbaserte og innebærer en betydelig omstilling av produksjon og transport, og fokus  på miljøpåvirkningen som produkter har i bruk og i gjenvinning.

Hvilke gode råd dere har til andre bedrifter på veien mot økt bærekraft? 

- Det er avgjørende at bærekraft er en integrert del av forretningsmodellen og strategien. Medarbeiderne må delta fullt ut og man trenger deres «buy in» i omstillingsarbeidet. Uten å ha med seg styret, ledelsen og medarbeidere er det vanskelig å lykkes. Deretter må bærekraft over tid være god butikk som bidrar til til vekst og resultat. Dette må med når man setter retningslinjene for sitt bærekraftarbeid, sier Tina Englyst.

Hvilke muligheter og utfordringer finnes i bransjen?

- En utfordring er å i større omfang å få kundene å velge bærekraftige alternativ. Her kan handelen gjøre mye gjennom å oppmuntre kundene til å ta bevisste valg. En måte for detaljhandelen å hjelpe kundene er om flere aktører og lovgivere/EU utarbeider felles standarder for hva vi kan anse som bærekraftige produkter for å gjøre det enklere for kunden å vite at alternativene som markedsføres som bærekraftige faktisk er det, sier Englyst.

Hvilke politiske tiltak og grep trengs innen handel for å oppnå 50% kutt innen 2030?

- Jeg tror vi kommer til å se at det beveger seg mot å innføre CO2 skatter/avgifter over hele verdikjeden, samt punkskatter på materialer som medfører stor klimapåvirkning. I tillegg kan det komme regelverk om produsentansvar og ansvar for å samle inn produkter til gjenvinning.

Her er eksempler på hvordan Clas Ohlson forenkler og muliggjøre et mer bærekraftig liv:
  • Clas Fixare – finnes allerede i flere større byer i Sverige. Håndverkere kommer hjem til kundene og hjelper med småfix og reparasjoner.
  • Video med Clas – Gjennom videosamtale som verktøy får kundene profesjonell rådgivning direkte i mobilen.
  • Utleie hos Clas – utleie av verktøy og rengjøringsmaskiner i alle butikker. En bormaskin brukes i gjennomsnitt 13 minutter under sin livslengde. Med utleie spares store ressurser.
  • Gi litt kjærlighet til det du allerede har - Ett nytt konsept der butikkene vil hjelpe kundene å leve mer bærekraftig gjennom å ta vare på det de allerede har. Gjennom å ta vare på, rengjøre, renovere og reparere tar man vare på det man allerede har hjemme, i stedet for å kjøpe nytt.
  • First repair kit - Clas Ohlson lanserte First repair kit eller førstehjelpsskrin for hjemmet i forbindelse med «Gi litt kjærlighet til det du allerede har». settet inneholder 11 ulike produkter for enklere reparasjoner i hjemmet. First repair kit gjør det enklere for kundene å leve mer bærekraftig.
  • 10 kr pant på blekkpatroner- Kunder får 10 kr til gode for hver tomme blekkpatron som leveres inn. Patronene sendes til en fabrikk i Frankrike som fyller i nytt blekk. Deretter selges patronene på nytt under eget varemerke.
  • EE-avfall  - Clas Ohlson oppmuntrer sine kunder til å levere inn EE-avfall og brukte batterier, slik at disse gjenvinnes.


Temaside: Klimatiltak for bedrifter