Food (r)evolution gjør at bedrifter utvikler mer bærekraftig mat

Bilde av mat

Kantinen er en egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er bra for miljøet. Foto: Dan Gold på Unsplash.

Forbrukernes bevissthet om koblingen mellom klimautfordringene, bærekraft og mat er lav. Hele 8 av 10 nordmenn sier de ønsker å leve mer bærekraftig, men nesten 70 prosent synes det er vanskelig å velge bærekraftig mat. Dette skal bærekraftsprosjektet Food (r)evolution gjøre noe med.

Dette er et samarbeid mellom Coor, Nofima, Foodback, Hoff, Orkla og Æra.  Prosjektet får 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd frem til 2024.

Rundt 1,1 millioner lunsjer spises i kantiner i Norge hver dag, og gjestene er i stor grad villige til å forsøke nye produkter. Kantinen er derfor en spesielt egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er bra for miljøet. Food (r)evolution skal benytte kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner.

Det er utrolig gøy å se hva vi kan få til ved å jobbe på tvers av verdikjeden med andre bransjeaktører.

Henrik Fonahn, leder for bærekraft i Coor.

Det settes opp en prosess der Hoff og Orkla kan bruke Coors kantiner som testarenaer i en tidlig fase av utviklingen av nye, bærekraftige produkter og få data og innsikter på hvordan produktene tas imot før de tar beslutning om å slippe dem i markedet.

- Dette er en kjempespennende mulighet for Coor der vi kan bidra til økt tilgang til bærekraftig mat for forbrukerne. Det er utrolig gøy å se hva vi kan få til ved å jobbe på tvers av verdikjeden med andre bransjeaktører. Det er også verdifullt for oss å få mulighet til å servere enda flere bærekraftige produkter i kantinene våre, sier Henrik Fonahn, leder for bærekraft i Coor.

Dataene samles inn gjennom Foodback, et digitalt system for tilbakemeldinger som består av en webapplikasjon for gjesten og et rapportverktøy for kantinen, der partene får gitt og mottatt respons på måltidet på en rask og enkel måte. Forskningsinstitusjonen Nofima skal analysere dataene før de blir overlevert til matprodusentene.

Målet er å få flere bærekraftige produkter ut i butikkhyllene og kantinene.

Se filmen om prosjektet

Filmen er laget av Pål G. Asdal/OneUpper.


Bakgrunn

Food (r)evolution har utspring fra Matfloken, et innovasjonsprosjekt drevet av Æra, der formålet er å endre folks matvaner, skape sirkulære matsystemer og å utløse potensialet som ligger i å produsere mat på nye og bedre måter.

- Gjennom Matfloken ble det tydelig at dersom vi vil få sunnere og mer miljøvennlig kosthold i den norske befolkningen må vi aktivt gå inn i å endre kostholdsvaner og utvikle nye produkter. Vi må redusere risikoen for matinnovasjon og gi forbrukere attraktive handlingsalternativ som er bedre for både sin egen og planetens helse. Her kan kantiner spille en nøkkelrolle for å utløse et stort potensiale, spesielt når de spiller på lag med andre fremoverlente norske mataktører, sier Simen Knudsen, Bærekraftsdirektør i Æra og programansvarlig for Floke.


Temaside: Klimatiltak for bedrifter