Innovativ bærekraft i REMA 1000

Bilde av ansatte i Rema 1000

Vi er uten tvil en del av en sektor som er i kjernen av mange utfordringer verden står utenfor. Det betyr også at vi kan være en del av løsningen. Det handler om å se seg i speilet, kartlegge utfordringene, sin egen forretningsmodell og hvordan man kan bidra til positiv endring. Foto: Rema 1000.

REMA 1000 har redusert sine egne CO2-utslipp med over 60 prosent og har allerede nådd målet for 2030 om halverte utslipp. Bedriften har en rekke innovative klimaprosjekter. Eksempelvis har de investert i innovative miljøkonsepter til sine nye lagerbygg og investert i Norges største enkeltkjøp av solceller.

REMA 1000 har blitt rangert i verdenstoppen på klimaledelse av CDP.  I butikkleddet har de byttet til LED-belysning og over 350 butikker har hittil byttet til miljøvennlige kjølegasser. Alene har dette redusert utslippene fra kjølegasser med 77 prosent siden 2013. De har også satt seg offensive mål og hittil kuttet plastbruk med over 1000 tonn.

Det er også en betydelig satsing på dyrevelferd med bytte til en bedre kyllingrase under merkevaren Solvinge og bestemte seg i 2012 for bare å selge burfri egg. REMA 1000 er eneste norske dagligvaraktør som har faset ut palmeolje fra egne matvarer. Deres egne merkevare Kjeldsberg har kun hatt sertifisert kaffe siden 2015 og samarbeider med Utviklingsfondet og småskalabønder i Guatemala. Mange av REMAs kjøpmenn gir jobbmuligheter til mennesker som har hull i CV eller sliter i arbeidsmarkedet.

Hvorfor satse på bærekraft?  

- Matproduksjonen står for 30 prosent av de globale klimagassutslippene i følge FN. De fleste av  FNs bærekraftsmål er knyttet til hvordan vi produserer, transportere og konsumere mat, sier Kaia Østbye Andresen, leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000, og hun fortsetter: 

- Vi er uten tvil en del av en sektor som er kjernen av i mange av utfordringene verden står utenfor. Det betyr også at vi kan være en del av løsningen. Det handler om å se seg i speilet, kartlegge utfordringene, sin egen forretningsmodell og hvordan man kan bidra til positiv endring. For oss har det vært viktig å ha et verdikjedeperspektiv. Selv om det er REMA 1000 på Majorstua som selger kaffen, er også kaffebonden i Costa Rica en del av vår verdikjede. Det samme er kunden som skal kildesortere kaffeposen etter bruk. Det er den faktiske rekkevidden av ansvaret vi har og som vi jobber systematisk med å forbedre, skritt for skritt, sier Kaia Østbye Andresen.

Først og fremst er det viktig å kartlegge påvirkningen man har i verdikjeden. Legg innsatsen der du har størst mulighet til å bidra til å redusere negativ påvirkning.

Kaia Østbye Andresen, leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000
Hva har det viktigste dere har gjennomført? 

- Noe av det viktigste er å koble bærekraft – eller ansvar som vi kaller det  - til forretningsdriften og vårt daglige arbeid. Siden 2014 har pris, kvalitet og ansvar hatt en sentral plass i vår forretningside. For oss i REMA 1000 er dette en ledestjerne som skal sikre at vi både gjør det som er riktig og ikke minst tilpasser oss endringen i kundekrav. Et kontinuerlig arbeid med utslippskutt, effektiv energibruk og klimaledelse har redusert utslippene med over 60 prosent siden 2013.


Hvordan er veien videre? 

Matsektoren står for store klimagassutslipp, legger stort press på naturressurser og har utfordringer knyttet til arbeids- og menneskerettigheter. Verdikjeden vår er global, kompleks og ikke minst utsatt for klimaendringer. Ansvarsarbeidet vårt har alltid vært viktig, men med økte forventinger og større innsikt øker fokuset for hver dag som går. Som lavpriskjede er det viktigste vi kan gjøre å tilrettelegge for at gode og smarte valg skal være enkle å ta. Det fordrer at vi kontinuerlig jobber med store og små steg innenfor våre hovedområder miljø, helse, ansvarlig handel og mennesker.

Hvilke råd har dere til andre bedrifter som vil satse mer på bærekraft? 

- Først og fremst er det viktig å kartlegge påvirkningen man har i verdikjeden. Legg innsatsen der du har størst mulighet til å bidra til å redusere negativ påvirkning. God rapporteringsstruktur er viktig for å følge utviklingen. Målsettinger forankret i FNS bærekraftsmål og Parisavtalen gir en god retning. Videre er det viktig å koble bærekraft til forretningsdriften. Det sikrer at man jobber med bærekraft i det daglig arbeidet og at farten dermed øker, sier Kaia Østbye Andresen.

REMA 1000 har blitt rangert i verdenstoppen på klimaledelse av CDP. I butikkleddet har de byttet til LED-belysning og over 350 butikker har hittil byttet til miljøvennlige kjølegasser. Alene har dette redusert utslippene fra kjølegasser med 77 prosent siden 2013. De har også satt seg offensive mål og hittil kuttet plastbruk med over 1000 tonn. Foto: Rema 1000.

Hvilke muligheter og utfordringer har dere?  

- Matsektoren består av komplekse og globale leverandørkjeder med utfordringer både innen miljø og ansvarlig handel.  Vi handler varer fra 500 leverandører i 30 land, og det er ingen tvil om at det en utfordring å ha den totale oversikten til enhver tid. Vi må stille krav og følge opp alle ledd i verdikjeden så godt vi kan. Eksempelvis har vi startet kartleggingen av våre indirekte utslipp, noe som er avgjørende for å forstå den totale miljøpåvirkningen vi som selskap har, slutter Kaia Østbye Andresen.

Slik satser REMA 1000 på bærekraft


Temaside: Klimatiltak for bedrifter