Brev til Jonas Gahr Støre om et forsterket europaarbeid

Publisert

NHOs årskonferanse 2024

Foto: NTB Kommunikasjon

NHO har sendt brev til statsministerens kontor med en oppfordring om å styrke Europaarbeidet i Norge.

EØS-avtalen har tjent Norge godt i 30 år, noe som blant annet bekreftes av EØS-utredningen. Samtidig ser verden helt annerledes ut enn i 1994, med geopolitisk og sikkerhetspolitisk uro. EU møter disse utfordringene med nye verktøy, på nye politikkområder. Det medfører at en større del av EU-samarbeidet faller utenfor EØS-avtalen enn tidligere, noe som gjør det krevende for Norge som utenforland. Prisen på vårt utenforskap øker.

NHO har derfor tatt til orde for et krafttak i norsk Europapolitikk, blant annet gjennom et nytt europapolitisk posisjonsnotat. Vi vil også svare på høringen om EØS-utredningen, som inneholder flere gode forslag. NHO har også sendt et brev til statsministerens kontor for å fremheve noen overordnede perspektiver som det er særlig viktig at regjeringen følger opp raskt. I brevet tar NHO til orde for:

  1. Økt politisk styring og koordinering i europaarbeidet;
  2. Mer effektiv innlemmelse av nye rettsakter inn i EØS-avtalen; 
  3. Tettere dialog mellom myndigheter og berørte parter.

Les brevet her: 240612 Brev fra NHO til SMK om forsterket innsats i Europaarbeidet.pdf

Svaret fra SMK er tilgjengelig her: 240627 Svarbrev NHO Norges Europaarbeid.pdf