EØS-avtalen: derfor er den viktig for Norge

Det europeiske samarbeidet sikrer like spilleregler, arbeidsplasser og velferd. EØS-avtalen er av stor betydning for Norge og for næringslivet.

Gjennom tre tiår har avtalen om det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet – EØS – vært Norges viktigste internasjonale avtale og gitt stabil tilgang til EUs indre marked, det klart største og viktigste markedet for norske bedrifter. Avtalen knytter Norge til et samarbeid av naboland med felles verdier som demokrati, rettsstat og åpen, regelbasert verdensorden.

Etter 30 års erfaring med EØS-avtalen og deltakelse på det indre marked kan man fastslå at avtalen har fungert svært godt gjennom skiftende tider. Den har vært avgjørende for å sikre stabile rammevilkår for norsk næringsliv, internasjonalt og hjemme. EØS har vært en stabiliserende faktor i norsk økonomi gjennom turbulensen i kjølvannet av finanskrisen, brexit, koronapandemien, Russlands invasjon av Ukraina og de økende geopolitiske spenningene mellom USA og Kina.

Fordi landene fortløpende inkluderer nytt regelverk i EØS-avtalen, sikrer den like spilleregler og tilpasning til verdens største marked. Avtalen har og vist seg som et viktig redskap for beredskap og krisehåndtering. 

Dette mener NHO om europapolitikken

NHO tar til orde for et krafttak i europapolitikken gjennom et nytt europapolitisk posisjonsnotat som inneholder 30 tiltak i anledning EØS-avtalens 30 år.

Rapport: NUPI har regnet på verdien av EØS-avtalen

Eksisterende forskning viser at EØS har skapt en kraftig økning i handelen på mellom 35-65 % og en reallønnsvekst relatert til dette på 2-6 %.

Les mer om hvilken betydning EØS-avtalen har for NHOs medlemsbedrifter: