EØS-avtalen – derfor er den viktig for Norge

Illustrasjon tollpassering

EØS gir en enklere og mindre kostbar handel for både bedrifter og forbrukere. (Illustrasjon: Metock Ya/ NHO)

Mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU. Å si nei til EØS er å gamble med norske arbeidsplasser og velferdsstatens fremtid.

EØS-avtalen bidrar til økt handel og tettere samhandling mellom Norge og EU. Dette gir gevinster for enkeltpersoner, bedrifter og økonomien blant annet i form av arbeidsplasser. 

EØS-avtalen gjør Norge til endel av et stort europeisk marked, både når det gjelder import og eksport.  


1. EØS-avtalen bidrar til å sikre norske arbeidsplasser
  • 80 prosent av alle varer vi selger til utlandet selges til EU.
  • 60 prosent av alle varer vi kjøper fra utlandet kommer fra EU.
  • Felles regler gjør det enklere og billigere  å handle med EU-landene.
  • Uten EØS-avtalen blir varene vi eksporterer mindre konkurransedyktige. 

Mer om hvorfor EØS sikrer arbeidsplasser


2. EØS-avtalen og andre avtaler med EU gjør hverdagen din enklere 

Disse avtalene gir norske og europeiske studenter, arbeidstakere og forbrukere:

  • passfrie reiser til Europa
  • fri tilgang til det europeiske studie- og arbeidsmarkedet
  • tryggere mat 
  • billigere roaming
  • bedre rettigheter for forbrukere
  • tilgang til helsetjenester i Europa 

Mer om hvordan EØS gjør hverdagen din enklere


3. EØS-avtalen beskytter bedriften du jobber i

Med EØS-avtalens regler for offentlige anskaffelser, konkurranse og statsstøtte kan ikke norske bedrifter bli behandlet ulikt andre europeiske bedrifter. Ved brudd på disse reglene kan bedrifter klage til ESA/ EFTA-domstolen. 

Mer om hvordan felles regler gjennom EØS er en styrke for bedrifter


4. EØS-avtalen viktig for innovasjonen i norske bedrifter 

Norsk økonomi må omstille seg til en tid der olje- og gass-eksporten gradvis reduseres. Tilgangen til det europeiske markedet kommer i denne sammenheng til å bli viktigere enn noensinne. Den internasjonale konkurransen bidrar til innovasjon og nytenkning i norske bedrifter.

Samhandling gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og tilgang til kunnskap og teknologi som er utviklet utenfor Norge, er også viktig for innovasjon i norske bedrifter.

Mer om hvordan EØS bidrar til innovasjon

10 fordeler EØS-avtalen gir oss