EØS-avtalen er gull verdt for Norske Skog Skogn

Publisert

Daglig leder Bjørn Einar Ugedal

Daglig leder Bjørn Einar Ugedal. Foto: Norske Skog.

Norske Skog Skogn selger papir til de fleste landene i Europa. Daglig leder Bjørn Einar Ugedal er tydelig på at EØS-avtalen er avgjørende for deres bedrift, både nå og i fremtiden.

Med 55 års erfaring, 400 ansatte og en kapasitet på en halv million tonn, er Norske Skog Skogn en internasjonal tungvekter på produksjon og salg av avis- og magasinpapir.

- Vårt papirprodukt finner du spredt rundt i Europa, fra Italia og Spania i sør, til Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike i nordvest. Vi anser Europa som vårt hjemmemarked, sier Ugedal.

Verdikjeden nyter godt av EØS

Med under 10% av produksjonen som selges i Norge, går en stor andel av produktene til EØS-området. På markedssiden betyr det at vi kan operere ganske fritt innenfor hele EU/EØS området, slik får vi solgt produktet vårt effektivt til hjemmemarkedet vårt, forteller Ugedal.

- Vi har en del nisje-produkt. Noen kunder foretrekker produkter med spesielle egenskaper, dette gjør at vi kan være litt overalt, slik er EØS-avtalen svært fordelaktig. Den gjør det lett å gjøre handel og skaper en trygghet i avsetning for et visst volum i Europa.

Videre trekker Ugedal frem fri bevegelse av varer, tjenester og arbeidskraft som en nødvendighet.

- Vi kjøper forbruksmaterialer fra det europeiske markedet. Vi kjøper også mye tjenester fra utlandet, spesielt hos teknologileverandører og vi henter inn mye nødvendig kompetanse fra Norden og Sentral-Europa. Det flyter altså mye av varer, tjenester og arbeidskraft fra EØS-området til oss. Det er vi avhengige av.

- Under pandemien har vi sett hvor sårbare vi er når det gjelder restriksjoner av den frie flyten av arbeidskraft. Under prosjektarbeid hvor vi gjør tyngre løft, er det ofte et team fra utenlandske leverandører som kommer inn og gjør jobben. Under pandemien har selvfølgelig den frie flyten av arbeidskraft hatt sine restriksjoner, men heldigvis har vareflyten blitt prioritert og uten det så har det stoppet opp helt forteller Ugedal.

Klima og miljø 

Konsernet og fabrikken på Skogn har klare ambisjoner for utslippsreduksjoner fremover. De er allerede vant til strenge miljøkrav og ser på utviklingen i EU som en fordel sier Ugedal.

- Når vi nå ser en utvikling som skjer på miljøsiden som går i takt i hele Europa, bidrar EØS-samarbeidet til en konkurransemessig fordel. De fleste aktører og produsenter i Europa konkurrerer på like vilkår som også er en fordel i seg selv.

Ugedal forteller også at Norske Skog følger med på initiativer fra EU om hvordan det skal skapes økte insentiver for å redusere utslippene av CO2 i årene som kommer.

- Vi ønsker blant annet å være engasjert i arbeid for å finne teknologier for fangst og utnyttelse av CO2. Da er det viktig for oss at det finnes insentiver for det.

Markedsendringer og nye muligheter

Flere handler på nett og som en konsekvens av en markedsnedgang i salg av avispapir har Norske Skog begynt å tilpasse seg markedsendringene. De øvrige fabrikkene i konsernet jobber nå med konverteringsplaner for å produsere hovedbestanddelene i emballasjeprodukt av papp. Konsernet har ambisjoner om å konvertere og vokse innenfor emballasje-segmentet. I forbindelse med dette, er det gjort store investeringer i fabrikkene i Europa.

- Norske Skog Skogn har oppnådd lovende resultater i en prøveproduksjon av et emballasjeprodukt. Dette produktet vil supplere de som blir produsert i Europa og vi på Skogn kan få muligheten til å levere slike produkt til det europeiske markedet i fremtiden. Slik ser vi at EØS-samarbeidet vil være gull vært for oss også i fremtiden, slik som den er i dag.

Ugedal forteller at det å utfordre EØS-avtalen vil være et stort steg i feil retning.

- For en utpreget eksportbedrift som vår så ville i så fall dette seilt opp som en av de store truslene mot vår drift og representert en stor usikkerhet for avsetning av våre produkter.

 

Skrevet av: Greger Dalheim