Foto: Getty Images/iStockphoto

Ny rapport avdekker ukjent norsk internasjonal suksess

Publisert

Ny rapport viser hvordan norske bedrifters tilstedeværelse i utlandet skaper verdier hjemme.

– Norge har over 1000 års tradisjon på eksport av råvarer, fisk, tømmer, mineraler og energi. Nå ser vi stadig mer eksport av tjenester og konsepter, og vi er glade for å kunne dele våre erfaringer med slik eksport. Vellykket konsepteksport gir innovasjon, også her hjemme, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail.

Sammen med 17 andre bedrifter, har Reitan Retail deltatt i Menon Economics rapport «Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU – effekter for norsk økonomi», en rapport bestilt av NHO Service og Handel og NHO.

Fellesnevneren for alle bedriftene er at de har lykkes med norske konsepter utenlands. Bakgrunnen for rapporten er at det per i dag ikke finnes et system for å kvantifisere verdien av denne typen virksomhet. Verken her i Norge, eller på EU/EØS-nivå.

Internasjonal tilstedeværelse styrker Norge

Kort oppsummert viser rapporten at bedrifter styrker Norge ved å utvide driften til utlandet. Først og fremst henter selskapene hjem overskuddet til hjemlandet, noe som er positivt for norsk økonomi. Samtidig bidrar internasjonal ekspansjon til økt sysselsetting ved det norske hovedkontoret, samt økt produktivitet.

– Det er åpenbart at etableringer i utlandet gir læring til bedriften, fordi det gir andre ansatte som igjen bidrar med nye og andre innspill og erfaringer. Det bidrar til å pushe dem framover. Så i tillegg til å hente et overskudd på driften hjem til Norge, gir det også grunnlag til å ansette flere i Norge, understreker administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

EØS-avtalen legger til rette for satsing i utlandet

Rapporten ser også nærmere på EØS-avtalen og hvordan internasjonale rammevilkår kan legge til rette for at norske bedrifter kan satse i utlandet.

- EØS-avtalen og deltakelsen i EUs indre marked er svært viktig for næringslivet i Norge. EØS-avtalen reduserer en rekke usikkerhetsfaktorer som gjør det enklere for norske bedrifter å satse i utlandet, avslutter Kristin Hansen, direktør for NHOs internasjonale avdeling.

Les mer i rapporten her