NHO

Innhold

Elkem Rana – tryggere med EØS i ryggen

#205

Elkem Rana eksporterer store deler av sin produksjonen til Europa. (Foto: Mye i Media)

Elkem Rana eksporterer store deler av sin produksjonen til Europa. Verksdirektør Frode Johan Berg er klar på at EØS-avtalen har en helt avgjørende betydning for både dem og resten av industrien i Rana.

Verksdirektøren synes det er stas å få jobbe sammen med det han beskriver som særdeles kompetente medarbeidere.

– Som verksdirektør for Elkem Rana har jeg gleden av å få jobbe sammen med, og lede, 125 svært dyktige og engasjerte ansatte i bedriften her, sier Berg.

Blant verdens største

Elkem er et verdensledende materialselskap som er inne i hele verdikjeden fra mineraler til silikonprodukter. Det inkluderer at de er en av verdens største produsenter av Silisium, som lages i forskjellige kvaliteter. Ferro Silisium (Fesi) er en av kvalitetene og dette lages blant annet her på Elkem Rana – som har noen av verdens største ovner for produksjon av Silisium.

– For å lage Fesi er det avgjørende at vi har tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktig pris, samt gode råvarer som kvarts og karbon i ulike kilder. Elkem Rana har 125 kompetente ansatte og der stort sett alle operatører har fagbrev. Elkem Rana har en god markedsposisjon, med fokus på produksjon og utvikling av spesialiserte produkter og et sterkt internasjonal marked- og salgsteam, forteller verksdirektøren.

For de uinnvidde forklarer Berg videre litt nærmere om hva Fesi brukes til.

– Uten dette produktet ville det ikke være mulig å lage stål, som er verdens mest anvendelige konstruksjonsmateriale. Det brukes i stor utstrekning enten det er i bygg, infrastruktur, verktøy, skip, biler og el-biler, maskiner. Listen er nesten uendelig, sier han.

Med verden som handelssted

Elkem Rana konkurrerer i et globalt marked og har derfor kunder rundt om i hele verden. Europa er det klart største markedet for dem. Totalt eksporterer Elkem Rana 93 prosent av sine produkter til land utenfor Norge, og om lag 78 prosent går til Europa.

Frode Johan Berg forteller at EØS-avtalen har en avgjørende betydning for dem.

– Jeg vil gå så langt som å si at EØS er industriens viktigste handelsavtale. EU er den viktigste eksportregionen for fastlandsindustrien, og Elkem Rana jo et godt eksempel på dette i og med at 78 prosent av vårt salg går til Europa, sier han.

– I Rana alene eksporterer industrien for 5,5 milliarder kroner i året. Tar vi med Alcoa i Mosjøen er eksportverdien 9 milliarder kroner, der mesteparten går til marked i EU, fortsetter han.

– EØS-avtalen gir norske bedrifter fri markedsadgang til EU, som gir oss tollfrihet og noe annet som er veldig viktig - en betydelig forenklet vareflyt, legger han til. Utover eksport til kunder i Europa, har også Elkem import av råvarer fra Europa som inngår i produksjonen.

Hos Elkem mener de at det er viktigere med EØS-avtalen enn en ren handelsavtale, og verksdirektør Berg prater litt om bakgrunnen for nettopp det.

– Fra et industrielt perspektiv mener vi at Norge gjennom EØS-avtalene har klart å få på plass en god avtale med EU. Det vil nærmest være ekstremsport å skulle rokke ved denne avtalen, sier han.

– Se bare til de utfordringene og den usikkerheten industrien i Storbritannina står overfor i dag, og hvilke utfordringer de har med å få på plass nye handelsavtaler med EU, fortsetter han.

– Jeg tror neppe vi ønsker å utsette oss for en tilsvarende usikker og uavklart situasjon, det vil i alle fall være svært kritisk for industrien. Sveits har lenge strevd med å få på plass handelsavtaler og har per i dag toll på salg av stål til EU, legger han til.

Miljøkrav og F&U-programmer

– Gjennom EØS og EU har vi dessuten flere fordeler som vi kanskje ikke alltid tenker så mye på. Et av våre viktigste konkurransefortrinn er kompetanse og vi må være ledende på forskning og innovasjon av både produkter og våre prosesser. Mange bedrifter får finansiering av mange viktige forsknings- og utviklingsprogrammer gjennom EU. Ved Future Materials i Kristiansand var for eksempel rundt 50 prosent av de eksternfinansierte prosjektene i 2018 finansiert gjennom EU. I tillegg har vi en harmonert satsning på miljø og klima. Om lag 70 prosent av krav og lovgiving i forhold til miljø for oss har sitt utspring i EU. Miljøfokuset som kommer gjennom å være en del av EØS opplever vi i det store og hele er bra ettersom vi derfor hele tiden må strekke oss samtidig som vi konkurrerer på like vilkår innad i EU, sier Berg.

Verksdirektøren tror det ville hatt store konsekvenser for industrien i Norge dersom vi ikke hadde hatt EØS-avtalen.

– Jeg tror at industrien ville møtt store utfordringer på salg til markeder i Europa og at viktig sysselsetting og verdiskapning ville blitt flyttet ut av Norge. Vi hadde også vært betydelig mindre attraktive som vertskapsnasjon for industri. Det er store synergier av å kunne etablere klynger med både nasjonal og internasjonal industri, som eksempelvis etablering av Arctic Cluster Team der Elkem er sterkt representert med flere av sine verk og også inngår i styringsgruppen. I kombinasjon med konkurransedyktig, grønn kraft har vi et sterkt konkurransefortrinn for kraftforedlende industri, avslutter han.

Tekst: Mye i Media

Les også: Sjekker vannkvaliteten på norske vassdrag

Les også: EØS-avtalen avgjørende for Fredrikstad-bedrift

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: