NHO-medlemmer hentet hjem 6,5 milliarder kroner i EU-midler

Nøkkeltall:

  • Total norsk returandel: 1,64 milliarder euro (2,49% av de totale midlene);
  • NHO-medlemmers returandel: 628 millioner euro (40% av den norske returandelen);
  • Totalt antall prosjekter med deltakende NHO-medlemmer: 1273 prosjekter.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, Horisont2020, hadde sine siste utlysninger i januar 2021. Det norske målet om en returandel på 2 prosent ble overgått, og man hentet til slutt hjem 2,49% av de utlyste midlene. Totalt sett har norske aktører fra akademia, næringsliv og offentlig sektor hentet hjem 1,64 milliarder euro. NHO-medlemmer har gjort det særdeles godt, og står for i underkant av 40% av de norske midlene.

NHO-medlemmer har deltatt i 1273 ulike prosjekter og hentet hjem 628 262 060 euro, tilsvarende nærmere 6,5 milliarder norske kroner. Aktørene som har gjort det sterkest er forskningsinstitutter som SINTEF, NORCE og NOFIMA. Bedrifter har imidlertid også gjort det sterkt, og Borregaard har blant annet fått støtte for 7 prosjekter med en total verdi på 26,7 millioner euro.

Det er selvfølgelig ikke bare store aktører som har gjort det godt. Blant de 261 NHO-medlemmer som har deltatt har virksomheter av alle størrelser og segmenter mottatt støtte. Mer enn 100 av de deltakende NHO-medlemmene har mottatt støtte på over 5 millioner kroner, og i snitt mottok NHO-medlemmer svimlende 25 millioner kroner, selvfølgelig med varierende grad av prosjektdeltakelse.

Denne statistikken understreker de store støttemulighetene som eksisterer i EU, og bør være en stor oppmuntring for NHO-medlemmer som planlegger å søke deltakelse i Horisont Europa.