Om NHO Brussel

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas på EU-nivå. Vi gir kolleger i NHO informasjon om relevante EU/EØS-saker, og arbeider for å ivareta våre medlemmers interesser i det viktigste internasjonale markedet for norsk næringsliv. 

 

Hvorfor er NHO i Brussel? 

NHO Brussel er et servicekontor for hele NHO-familien. Det vil si NHOs administrative enheter, både sentrale og regionale, samt landsforeningene. 

Norsk næringsliv er en del av europeisk næringsliv. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, og norske bedrifter har tilgang til dette markedet på samme vilkår som EU-bedrifter. 

En overflod av politikk og regelverk som påvirker bedrifters hverdag er laget i Brussel. NHOs tilstedeværelse i Brussel gjør at vi bedre kan påvirke og fremme interessene til våre medlemmer i viktige prosesser og regelverk som vedtas av EU-institusjonene. Samtidig gir vår tilstedeværelse i Brussel uvurderlig informasjon for det internasjonale arbeidet. 

En viktig del av NHOs arbeid i Brussel er basert på vårt medlemskap i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringsliv og arbeidsgiverorganisasjoner. Brusselkontoret deltar aktivt sammen med kolleger fra sentraladministrasjonen i en rekke utvalg og arbeidsgrupper. NHO jobber også tett med sine nordiske samt andre søsterorganisasjoner i BusinessEurope-fellesskapet. 

 

Våre tjenester 

  • Overvåking og rapportering om utviklingen av politikk og regelverk i EU/EØS. 
  • Nettverksbygger og døråpner i Brussel-miljøet. 
  • Rådgivning om politiske, faglige eller prosessuelle spørsmål knyttet til EU/EØS. 
  • Heve kompetansen på EU/EØS-spørsmål i NHO-systemet. 
  • Kontaktpunkt for våre medlemsbedrifter i Brussel. 
  • Gjestekontor for besøkende fra NHO-familien.