Ung kvinnelig blikkenslager jobber Foto: NHO.

10 grunner til å velge yrkesfag

Kvinne jobber under yrkes-NM i 2014

June, Norges beste i blikkenslagerfaget, under Yrkes-NM 2014. Foto: Worldskills Norway.

Yrkesfag kan være et godt valg for deg som vil gjøre ting i praksis i stedet for å lese om det.

Gjennom yrkesfag kan du bli lærling der du blir kjent med hele bedriften fra grunnen av. Du får jobbe sammen med dyktige mennesker med verdifulle erfaringer det er vanskelig å lese seg til i en bok.

Slik får du oppdatert kunnskap og et verdifullt nettverk. Det gjør også at du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.

Fakta om yrkesfag

 • Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter 
 • Spesielt stor etterspørsel innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon
 • Yrkesfag leder også til høyere utdanning
 • 6 av 10 foreldre vet ikke at det finnes over 150 yrker å velge blant ved å gå yrkesfag (2015)
 
10 grunner til å velge yrkesfag
 1. Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
 2. Du kommer deg raskt ut i jobb.
 3. Du får lønn under utdanning.
 4. Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
 5. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
 6. Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
 7. Du blir attraktiv for norske bedrifter. 
 8. Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner. 
 9. Du har over 170 yrker å velge blant.
 10. Du får mange muligheter til å utdanne deg videre. 

Vi trenger titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere. Fag- og mesterbrev er faktisk de mest etterspurte utdanningene blant NHOs medlemsbedrifter de neste 5 årene. 

 
Fakta om yrkesfag
 • De fleste fag følger hovedmodellen: To år på skole, deretter to års opplæring i bedrift.
 • Fleksible modeller gjør at du kan veksle mellom skole og praksis.
 • Leder til fag- eller svennebrev.

De to første årene på skole er det flere fellesfag som alle på videregående har. I tillegg har du programfag som rettes mer direkte mot ditt utdanningsprogram. Gjennom prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 kan du få deg arbeidslivserfaring. Dette er en gylden anledning for deg å vise deg frem for en mulig fremtidig læreplass og arbeidsplass. Flere skoler tilbyr fleksible modeller der du kan veksle mellom skole og praksis også de første to årene.

Fem dører til videre utdanning etter fagbrev


Skap trygghet for andre

Norske fagarbeidere er kjent for å være flinke til å ta ansvar og jobbe selvstendig. Gjennom å velge yrkesfag vil oppgavene du løser være en del av noe større. Du kan skape trygghet som har en verdi for andre. Du kan for eksempel bidra til å skaffe folk strøm, tak over hodet, mat og trygge veier. På en byggeplass kan du utføre enkeltoppgaver som tilslutt blir et bygg som blir arbeidsplass for mange mennesker. 
 

Delta i yrkeskonkurranser

Visste du at du også kan delta i yrkeskonkurranser? Det finnes både NM, EM og VM i yrkesfag. Gjennom dette vil du kunne lære masse, bli kjent med de flinkeste i ditt fag og kanskje vinne medaljer. Det gjør seg godt på CV-en. 
Alt om yrkeskonkurranser og World Skills Norway 

De 10 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti. Det innføres fire nye utdanningsprogram, markert i kursiv. 

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknologi og industrifag
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Disse utdanningsprogrammene gir deg yrkeskompetanse. De fleste fag følger denne modellen: Etter fullført bestått første år (Vg1) fortsetter du på andre året (Vg2) innenfor samme studieretning. På skoleåret Vg2 spesialiserer du deg mer. Etter Vg2 begynner du vanligvis som lærling i en bedrift. Lærlingeperioden er som oftest to år. Etter denne perioden kan du ta fag- eller svenneprøve. Du må bestå prøven for å få yrkestittel. Deretter kan du søke på jobber som krever at du har denne yrkestittelen.

Arbeidslivet bestemmer læreplanene

Gjennom egne råd for utdanningsprogrammene er partene i arbeidslivet (hovedorganisasjoner, landsforeninger og bransjer) med å bestemme innholdet i læreplanene for yrkesfagene. På denne måten sikrer vi at fagene er relevante for bedriftene, og at kompetansemålene følger teknologiske endringer. 

Les mer