NHOs kompetansebarometer 2022 – 2 av 3 NHO-bedrifter mangler folk med riktig kompetanse

Publisert

June, Norges beste i blikkenslagerfaget under Yrkes-NM 2014.

Foto: Worldskills Norway.

Bedriftene sliter fortsatt stort med å få tak i rett kompetanse, viser NHOs ferske Kompetansebarometer. Mangel på 38 000 nye ansatte med riktig kompetanse er det høyeste som er registrert.

Se resultatene fra årets Kompetansebarometer her

46 prosent av NHO-bedriftene har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. 

– Når bedriftene mangler folk med riktig kompetanse betyr det tap av kunder, skrinlagte prosjekter og mindre verdiskapning. Vi er nødt til å dimensjonere utdanningssystemet vårt mer etter arbeidslivets reelle behov, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.  

NHO mener det må kunne opprettes tilbud for å dekke akutte kompetansebehov som oppstår i næringslivet som følge av ny teknologi, innovasjon og endring. Samtidig må det være tilbud som kan kombineres med jobb.   

Stor mangel på yrkesfag 

– Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise: 6 av 10 NHO-bedrifter trenger folk med fag- /svennebrev, mens over halvparten trenger fagskoleutdannede. Flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir: Ingen dører lukker seg ved å velge yrkesfag, sier Almlid. 

Flest NHO-bedrifter av disse oppgir at de har behov for personer med yrkesfaglig utdanning innenfor utdanningsprogrammene teknologi- og industrifag (39 prosent), elektro og datateknologi (35 prosent) og bygg- og anleggsteknikk (31 prosent). 

10 grunner til å velge yrkesfag

Samtidig får ikke NHOs lærebedrifter tak i nok lærlinger: I 2022 er det estimert at bedriftene manglet totalt 2 610 lærlinger, først og fremst fordi det ikke finnes nok søkere. Størst er bedriftenes udekkede behov for lærlinger innen utdanningsprogrammene teknologi-  og industrifag, elektro og datateknologi, bygg- og anleggsteknikk og restaurant og matfag. 

Om lag halvparten av mangelen på ansatte med riktig kompetanse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag.

Last ned Kompetansebarometeret 2022