Flere søkere til teknologifag

Publisert

At folk nå velger å ta utdanning, trenger vi for å skape nye jobber etter korona, og for å lykkes i det grønne skiftet, sier NHOs Rebekka Borsch.

Flere unge søker seg til teknologifag. - Det er veldig bra, for ingeniør og tekniske fag er de mest etterspurte fagområdene fra høyere utdanning blant NHOs medlemmer, sier NHOs Rebekka Borsch.

Søkingen til teknologifag har 4,2 prosent flere førstevalgsøkere enn i fjor.

Aldri før har så mange søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har over 154 000 søkt om studieplass ved universiteter og høgskoler, viser tallene fra Samordna opptak, som ble presentert fredag. Det er flere enn i rekordåret 2020, med en økning på 2,2 prosent.

Nesten 13 000 søkere har søkt om studieplass ved en fagskole.

- Disse er også etterspurt hos bedriftene våre. Dette er en veldig god mulighet for de som vil gå videre etter fagbrev. Størst behov for fagskoleutdannende har NHO-bedriftene innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Deretter økonomiske og administrative fag, sier avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon i NHO, Rebekka Borsch. 

- At folk nå velger å ta utdanning, vil vi nyte godt av på sikt. Vi trenger det når samfunnet endres, ikke minst for å skape nye jobber etter korona, og for å lykkes i det grønne skiftet.  

- NHO la høsten 2020 frem et "Veikart for fremtidens næringsliv". Dette viser at vi må skape 250 000 netto nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2030 for å trygge velferden. Skal vi få til det, må bedrifter kunne rekruttere ansatte med relevant utdanning.