NHO

Innhold

Vil tenke nytt for å styrke yrkesopplæringen

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

- Tilgangen på kompetanse er helt avgjørende for omstilling, sier Mari Sundli Tveit

- Tilgangen på kompetanse er helt avgjørende for omstilling, sier Mari Sundli Tveit

Simen Markussen har i dagens DN en kronikk hvor han argumenterer for å fjerne unødige krav til kompetanse for å redusere frafallet i videregående opplæring og utenforskap. Han mener vi bør gå fra det han kaller en "reparasjonsstrategi" til det han kaller en "inkluderingsstrategi".

-Dette er viktige intensjoner fra Simen Markussen. Vi trenger å få flere med i arbeidslivet. Da må vi få de unge gjennom utdanningsløpet. Markussen vil snakke mer om dette på NHOs Årskonferanse onsdag, sier direktør for område politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Her kan du lese Simen Markussens kronikk

Hun presiserer at kompetansebehovet på alle nivåer øker fremover og tilgangen på kompetanse er helt avgjørende for omstilling.

-Vi er enige med Markussen i at det er av avgjørende betydning å redusere frafallet i videregående opplæring, sier Sundli Tveit, og legger til at Markussens forslag til strategiendring er noe vi bør vurdere nærmere.

-Nå er det slik at mange av de forslagene han kommer med allerede er mulig å gjennomføre innenfor dagens system. Dette gjelder praksisbrev-ordningen, modulstrukturert opplæring, fagbrev på jobb og lærekandidatordningen. 

Sundli Tveit understreker imidlertid at arbeidet med å redusere frafallet i videregående opplæring og utenforskap ikke må innebære en reduksjon av kravet til kvalitet.

-Dette er et av norsk fagopplærings viktigste fortrinn, slår hun fast.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: