Vil tenke nytt for å styrke yrkesopplæringen

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

- Tilgangen på kompetanse er helt avgjørende for omstilling, sier Mari Sundli Tveit

- Tilgangen på kompetanse er helt avgjørende for omstilling, sier Mari Sundli Tveit.

Simen Markussen har i dagens DN en kronikk hvor han argumenterer for å fjerne unødige krav til kompetanse for å redusere frafallet i videregående opplæring og utenforskap. Han mener vi bør gå fra det han kaller en "reparasjonsstrategi" til det han kaller en "inkluderingsstrategi".

-Dette er viktige intensjoner fra Simen Markussen. Vi trenger å få flere med i arbeidslivet. Da må vi få de unge gjennom utdanningsløpet. Markussen vil snakke mer om dette på NHOs Årskonferanse onsdag, sier direktør for område politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Her kan du lese Simen Markussens kronikk

Hun presiserer at kompetansebehovet på alle nivåer øker fremover og tilgangen på kompetanse er helt avgjørende for omstilling.

-Vi er enige med Markussen i at det er av avgjørende betydning å redusere frafallet i videregående opplæring, sier Sundli Tveit, og legger til at Markussens forslag til strategiendring er noe vi bør vurdere nærmere.

-Nå er det slik at mange av de forslagene han kommer med allerede er mulig å gjennomføre innenfor dagens system. Dette gjelder praksisbrev-ordningen, modulstrukturert opplæring, fagbrev på jobb og lærekandidatordningen. 

Sundli Tveit understreker imidlertid at arbeidet med å redusere frafallet i videregående opplæring og utenforskap ikke må innebære en reduksjon av kravet til kvalitet.

-Dette er et av norsk fagopplærings viktigste fortrinn, slår hun fast.