NHO-gjennomslag: Opplæringskontorenes rolle sikret

Publisert

Maja er lærling som møbelsnekker hos Gaula tradisjonsmøbler i Ålen.

Regjeringen endrer loven for å sikre at opplæringskontor fortsatt kan være part i lærekontrakter – en gledelig nyhet for lærebedriftene!

Før påske la regjeringen fram forslag til ny opplæringslov. Utkastet skapte usikkerhet rundt opplæringskontorenes mulighet til å være part i lærekontrakten. NHO-fellesskapet har de siste ukene jobbet mye med saken, fram til høringen på Stortinget forrige torsdag. Regjeringspartiene har nå kommet med en tydeliggjøring av forslaget av det NHO har ment hele tiden: Loven slår nå fast at Opplæringskontor fortsatt kan være part i lærekontrakten.

-Dette er en god presisering av regjeringspartiene, vi er glade for at de har lyttet til LO og NHO i denne saken. Å ivareta opplæringskontorene er spesielt viktig for små og mellomstore lærebedrifter, sier Rebekka Borsch, Avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO.

NHO følger arbeidet med forskriften og deltar i arbeidsgruppe nedsatt av Samarbeidsrådet for yrkesfag(SRY) sammen med Utdanningsdirektoratet.