NHO-gjennomslag: to nye bransjeprogram

Publisert

18. september kom nyheten om at regjeringen lanserer to nye bransjeprogrammer, ett for finansnæringen og ett for informasjonssikkerhet og IKT.

- Etablering av nye bransjeprogram er i tråd med NHOs ønske, og noe vi har jobbet for lenge. Det er positivt at det satses på kompetanseutvikling som kan gi det grønne og digitale skiftet mer fart, sier Rebekka Borsch, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO.

Finansnæringen har de senere årene blitt stilt ovenfor nye krav, blant annet til grønne og bærekraftige investeringer. Dette gir behov for ny og oppdatert kompetanse. Informasjonssikkerhet og IKT treffer flere sektorer. Dette bransjeprogrammet vil derfor kunne føre til at mange får nødvendig påfyll, skriver regjeringen i sin pressemelding.

Bransjeprogrammene for industri- og byggenæringen, avfalls- og gjenvinningsbransjen, og jordbruk-, skogbruk og gartnerinæringen videreføres, mens bransjeprogrammene for henholdsvis maritim næring og olje- og gassbransjen fases ut.

- Fra januar 2024 vil det være fem aktive bransjeprogram, men samtidig er 10 bransjeprogram avviklet. Det er vi ikke tilfreds med. Våre medlemsbedrifter er svært tydelige på at bransjeprogrammene er en suksess og særlig treffer dem som ikke oppsøker etter- og videreutdanning på egenhånd. Vi forventer at det i statsbudsjettet for neste år settes av mer midler til å videreføre og etablere nye bransjeprogram slik at omfanget ikke reduseres, sier Borsch.

Bransjeprogrammene er korte etter- og videreutdanningstilbud som retter seg mot ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov. De et spleiselag der staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud, mens bedrifter og ansatte investerer tid til å delta.