NHO signerer samarbeidsavtale med NTNU

Samarbeid mellom akademia og norsk næringsliv blir stadig viktigere for å sikre næringslivs konkurransekraft fremover, og for at vi skal lykkes den grønne og digitale omstillingen. 20. november signerte NHO og NTNU en ny toårig samarbeidsavtale.

- Norge tar del i et internasjonalt omstillingskappløp. Vi må bli mer produktive, bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre god kompetanse og inkludere flere. Dette krever kompetanse og kunnskap, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid. 

Forskning og teknologiutvikling, i tett samspill med utdanning, for å tilegne seg, implementere og ta ny kunnskap i bruk, er avgjørende for å lykkes i et kunnskapssamfunn med stadig høyere omstillingstakt. Flere av dagens virkemidler legger til rette for gode samarbeid på enkeltprosjekter, men det er ikke like enkelt å etablere de langsiktige samarbeidene. Avtalen skal bidra til å koble bedriftene tettere på akademia og sikre relevans både i forskning og utdanning. 

- NTNU opplever økende etterspørsel fra næringslivet etter kompetent personell, ny kunnskap og nye teknologier, inkludert innenfor digitalisering og anvendelse av kunstig intelligens. NHO med sine mange medlemsbedrifter er en viktig næringslivsaktør, og vi ved NTNU er veldig fornøyd med å ha NHO som samarbeidspartner.  Jeg er glad for at vi i dag har fornyet samarbeidsavtalen vår med intensjon om et styrket samarbeid framover, sier rektor ved NTNU Anne Borg.  

Dette er andre gang NHO og NTNU signerer en samarbeidsavtale. Ambisjonen med tettere samarbeid er å få et godt samspill mellom bedrifter og NTNU, synliggjøre muligheter, engasjere flere bedrifter inn i forskningsprosjekter og få flere studenter inn i næringslivet både under og etter studiene gjennom fellesprosjekter, studentoppgaver og praksisperioder.  

Et av samarbeidsområdene i avtalen er kunstig intelligens med vekt på livslang læring og arbeidslivsrelevans. Dette skal bidra til å koble større deler av næringslivet på den kunnskapen som utvikles og sørge for at den kunnskapen som utvikles er relevant for næringslivets behov.