Nok et gjennomslag for fremtidens fagarbeidere

Publisert

Foto: Moment studio

I fjor sikret NHO-fellesskapet viktige gjennomslag i opplæringsloven. Mandag 3. juni ble forskrift til opplæringsloven fastsatt, og NHO har sikret mange viktige gjennomslag.

Forskriften tydeliggjør retten til fullføring og setter bedre rammer for samarbeid mellom aktørene. Det trenger vi for å utdanne de fagarbeiderne bedriftene trenger, sier avdelingsdirektør for kompetanse, innovasjon og digitaliseringi NHO Rebekka Borsch .  

Opplæringskontorene får utføre opplæringsoppgaver og holde kurs  

Opplæringskontorene er en viktig aktør i fag- og yrkesopplæringen. Derfor var det en stor seier for NHO da Stortinget i fjor endret lovforslaget og sikret opplæringskontorenes mulighet til å tegne lærekontrakt og motta læretilskudd. I arbeidet med forskriften har NHO kjempet for opplæringskontorenes mulighet til å holde kurs og utføre opplæring, og ny forskrift legger godt til rette for dette.  

Styrket mandat for y-nemndene 

Videre ble NHOs forslag om at yrkesopplæringsnemndene skal gi en faglig uttalelse når fylkeskommunen godkjenner opplæringskontor tatt inn i forskriften. - Dette er veldig positivt og en tydelig styrking av y-nemndas mandat, sier Borsch.