Praksis i studiene

En jente lærer å skjære kjøtt

NHO mener alle studenter må få tilbud om studiepoenggivende praksis som del av studiet.

Praksis i videregående utdanning er en helt sentral del av yrkesfagutdanningen. NHO ønsker å forbedre vilkårene og muligheten for elevene til å få relevant praksis i utdanningsløpet.

NHO mener alle studenter må få tilbud om studiepoenggivende praksis som del av studiet. Det må gjelde både innen profesjonsrettede studier som ingeniør, og innen disiplinorienterte studier i realfag, samfunnsfag, humaniora osv.

NHO mener det er viktig at det etableres en nasjonal praksisportal og flere nasjonale samarbeidsfora mellom partene i arbeidslivet og universitets- og høgskolesektoren.

NHO mener det må etablerers piloter for beste praksis når det gjelder gjennomføring av studiepoenggivende praksis i bedrifter.

NHO mener det må utarbeides presise læringsutbyttebeskrivelser for studiepoenggivende praksis, og at praksis må være tydelig forankret i toppledelsen i bedriftene og ved universitetene.