Flere bedrifter ønsker miljødeklarasjon – gir et konkurransefortrinn

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Hydro-produktene REDUXA har dokumentert lavt karbonavtrykk med EPDer. Foto: Hydro

Flere bedrifter ønsker miljødeklarasjoner (EPDer) for å viser hvor stor klima- og miljøpåvirkning produktene deres har. For Hydro har disse deklarasjonene vært med på å gi selskapet et konkurransefortrinn og øke salget av produkter med redusert klimautslipp.

- Vi ser en økende etterspørsel fra kunder etter  dokumentasjon på hvor store utslipp det knyttes til produktene våre. Skal vi være konkurransedyktige er det derfor blitt like viktig for oss at produktene har lave utslipp, i tillegg til pris og kvalitet. En EPD gir oss den dokumentasjonen vi trenger for å kunne dokumentere  klima- og miljøeffekten, sier Bjørn Kjetil Mauritzen, leder for bærekraft i Hydro.

Hydro har nå EPDer for alle sine støpte produkter i Europa. Den største produktserien deres med EPD deklarasjoner er Hydro REDUXA - en produktserie med lavkarbonaluminium.

- Ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan vi redusere karbonavtrykket per kilo aluminium til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk. Vi minimerer karbonavtrykket til våre produkter, samtidig som vi maksimerer mulighetene til kundene våre, forklarer Mauritzen.

Produktene i serien Hydro REDUXA har et maksimalt karbonavtrykk på 4,0 kg CO2e per kg produsert aluminium. Produktene er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 14064, og inkluderer alle karbonutslipp fra bauksittutvinning og aluminaraffinering til produksjon av aluminium med elektrolyse og støping. Hydro REDUXA er tilgjengelig i alle kvaliteter og former fra Hydros norske aluminiumverk, og kan leveres over hele verden.

- Vi ønsker å tilby våre kunder grundige miljødata. Vår vurdering er at EPDer er den metoden som er best egnet og er mest anerkjent for miljøanalyser av produkter, sier Mauritzen.


EPD Norge hjelper bedrifter

EPD Norge ble etablert av NHO og BNL i 2002 og jobber til daglige med å skrive EPDer for norske bedrifter. Håkon Hauan, daglig leder i EPD Norge har merket en økende etterspørsel fra bedrifter de siste årene:

- I takt med at flere anbud krever miljødokumentasjon har vi sett en økende interesse. Nylig rundet vi 1000 EPDer i Norge. Det høres kanskje ikke så mye ut, men i forhold til antall innbyggere er Norge helt i verdenstoppen.

Økende miljøkrav

I 2017 kom EUs Innkjøpsdirektiv for offentlige anskaffelser som endret helt hvordan man tenker miljø ved innkjøp. Miljø skal vekteleges minst 30 % når tjenester og produkter kjøpes. Skal bedrifter vinne offentlige anbud kreves det at man kan vise til verifiserte, lave utslipp.

EPD systemet er det eneste internasjonale systemet som gir verifisert og troverdig miljøinformasjon, basert på livsløpsanalyser og dermed tilpasset den sirkulære økonomien. Alle EPDer skal bli godkjent og publisert av en EPD Program Operatør.

- En miljødeklarasjon er ikke bare fint å ha, men ofte helt nødvendig for å konkurrere, sier Hauan.