NHO

Innhold

NHOs sjekkliste ved prosjektsamarbeid

Offentlige anskaffelser

Publisert

Arnhild D. Gjønnes

- Ny sjekkliste fra NHO skal gjøre det lettere for bedriftene å vurdere samarbeid om større anbud og prosjekter, sier Arnhild Dordi Gjønnes.

– Tør du samarbeide med en konkurrent, spør Arnhild Dordi Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser. Nå har NHO, Nelfo og EBA utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det lettere å vurdere samarbeid om større anbud.

– Prosjektsamarbeid kan være det som skal til for at flere bedrifter skal kunne delta i større anbud og prosjekter enn de vanligvis ikke ville deltatt i, sier Gjønnes.

NHO, Nelfo og EBA har derfor laget noen retningslinjer for hvordan bedriftene skal foreta konkrete vurderinger for å trygt kunne samarbeide om et prosjekt.

Konkurranseloven setter begrensninger for samarbeid mellom to eller flere selvstendige bedrifter. Kjernen i prosjektsamarbeid er at bedrifter inngir felles tilbud om felles utførelse av hele eller deler av et enkeltstående prosjekt.

– Utgangspunktet er at hvis du kan løfte prosjektet alene, så kan du ikke samarbeide med en konkurrent, sier Gjønnes.

Les hele NHOs sjekkliste ved prosjektsamarbeid.