NHO

Innhold

Offentlige anbud: Vil ha Lille Doffin

asfaltarbeid

Advokat Arnhild D. Gjønnes vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag.

NHO foreslår at det skal opprettes et «Lille Doffin» for offentlige oppdrag under 1,3 millioner kroner. Det vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag.

- Skal det skapes arbeidsplasser må bedriftene ha markedsadgang. For mange representerer det offentlige en stor del av markedet og når det offentlige bruker store rammeavtaler blir det vanskelig for de mindre bedriftene å være med å konkurrere om oppdragene. Forhøyelsen av terskelverdien har derfor gjort at mange små bedrifter og gründere sliter med å komme seg inn på det offentlige markedet, sier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

 

Les mer om Enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi

 

6. april i år ble terskelverdien (minstegrensen) for hva som skal ut på anbud hevet til 1,3 millioner kroner. Det legger lista for hvilke bedrifter som kan være med å konkurrere om offentlige anbud enda høyere.

For mange mindre bedrifter har tilgangen til markedet for mange blitt mer krevende og i mange tilfeller forsvunnet fordi kontraktene ikke blir publisert. Bedrifter som derimot er kjent i markedet vil ofte bli kontaktet direkte.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor. 

NHO mener at alle bedrifter skal få lik tilgang til markedet og foreslår derfor at det etableres en obligatorisk enkel kunngjøring av kontrakter under terskelverdi. For mange gründere og små bedrifter vil kontrakter på ca. 300 000 kroner til 500.000 kroner kunne være halvparten av bedriftenes omsetning.

NHO foreslår følgende:
  • NHO ønsker å sikre effektiv og virksom konkurranse. En forutsetning for konkurranse er at alle interesserte leverandører kan skaffe seg informasjon om oppdraget. Det foreslås derfor at det innføres en enkel kunngjøringsplikt for små anskaffelser.
  • For at kunngjøringene skal nå flest mulig leverandører i markedet, bør kunngjøringsplikten være digital. Det er naturlig å legge alle kunngjøringer til samme nettsted. Derfor foreslår NHO at en forenklet kunngjøringsplikt legges til Doffin (”Lille-DOFFIN”) .
  • Kravet til kunngjøringstekst må være svært enkel for å sikre at flest mulig offentlige oppdragsgivere finner det enkelt og greit å kunngjøre.

Les også: Vil ha egen Doffin for mindre bedrifter (tu.no)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: