Rapport om helse og velferdsteknologi

Episerver

Foto: Adobe Stock

Teknologi kan gi oss helse- og velferdstjenester i verdensklasse. Det vil imidlertid kreve langt bedre samhandling, mer kunnskap og kompetanse, og bedre rammebetingelser for utrulling av digitale løsninger og ny tjenesteutvikling. Dette er bakgrunnen for et nytt samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO.

Organisasjonene har et felles ønske om å sette retning og identifisere gode løsninger for hvordan vi får et innovasjons og teknologiløft på helse- og velferdsomrdået. Dette er sammenfattet i et notat som kan leses her: Notat fra NSF og NHO.

Økt digitalisering og økt bruk av teknologi kan endre premissene for debatten om utviklingen av fremtidens helse- og velferdstjenester. Teknologi er et viktig virkemiddel for å utføre helse- og omsorgstjenestens oppgaver på bedre måter.

- Fortsetter vi som før, må én av tre jobbe i helse og omsorg i 2060. Det er ikke realistisk. Vi frykter konsekvensene for velferdsoppgavene om ikke bruken av teknologi øker, sier Ole Erik Almid, administrerende direktør i NHO.

Da må også barrierer bygges ned og gevinster jaktes mer målrettet. Ulike analyser og kartlegginger viser at det er ulike drivere og barrierer for implementering og spredning av innovasjon i helse- og omsorgstjenesten. I denne sammenheng peker vi særskilt på tre behov;

1) Behov for samhandling og involvering
2) Behov for kompetanse og kunnskapsutvikling
3) Behov for investeringer og prioriteringer

Det må satses langt mer offensivt – nasjonalt og lokalt – dersom vi skal lykkes!

Les mer om dette i rapporten fra Menon