Kommune-NM

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner og fylker. Kommune-NM dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.

Kommune-NM måler kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, slik sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. Kommune-NM måler ikke politikk eller næringsvennlighet direkte. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen/fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid. I Kommune-NM indekserer vi utviklingen innenfor hver indikator både over tid og mellom kommuner. Dette gjør det mulig å se på utvikling i en kommune eller et fylke over tid, uavhengig av rangering.

Med knappene under kan du se resultatene per kommune, resultater summert til fylkene eller åpne analyseløsningen vår for å se de mest detaljerte visningene. Litt lengre ned finner du linker til våre regionale nøkkeltallssider som har Kommune-NM som ett av flere statistikkområder for fylkene. Du kan også lese rapporten i PDF-format.

Fylkesvise resultater

Hvis du vil se resultatene for ett fylke kan du se dette på de regionale nøkkeltallssidene våre via lenkene under. Da får du ser resultatene for de ulike kommunene i valgt fylke.

Kontaktpersoner

  • Eirik Ese
  • Seniorøkonom
  • Hallvard S. Mørck
  • Samfunnsøkonom