Gjennom FN kan bedrifter gi tilbud på internasjonale anskaffelser

Publisert

Gjennom samarbeidet med UNOPS, ønsker NHO å gjøre norske bedrifter oppmerksom på mulighetene for å eksportere både kunnskap, tjenester og varer gjennom UNOPS og dermed delta i anbudskonkurranser. Foto: iStock.

NHO og UNOPS vil øke interessen for internasjonale tilbud og leveranser. Gjennom UNOPS (United Nations Office for Project Services) som er FNs innkjøpsorgan, kan norske bedrifter få mulighet til å levere tilbud på internasjonale anskaffelser.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og UNOPS-sjef Grete Faremo går nå aktivt ut for å få flere norske bedrifter til å benytte seg av den muligheten som ligger i å gi tilbud på internasjonale anskaffelser gjennom FN-systemet. Gjennom et omfattende notat ønsker de å formidle et todelt budskap: 1. At her er det mye å hente, og 2. Hvordan anskaffelser fungerer i FN.

Det totale anskaffelsesvolumet for deltakere gjennom FN-organisasjoner i 2019 var nesten 20 milliarder dollar i 2019; en økning på 1,1 milliarder dollar sammenlignet med 2018. Oppgaver som UNOPS utfører, eller majoriteten av produkter og tjenester en kan vise til i FNs anskaffelsesstatistikk for 2019 er legemidler, mat- og drikkeprodukter, bygg og vedlikehold, transport, lagring, infrastruktur, prosjektadministrasjon og innkjøp. Nordiske leverandører solgte i 2019 for rundt 720 millioner dollar. Av dette sto norske leverandører for 49 millioner dollar.

Gjennom samarbeidet med UNOPS, ønsker NHO å gjøre norske bedrifter oppmerksom på mulighetene for å eksportere både kunnskap, tjenester og varer gjennom UNOPS og dermed delta i anbudskonkurranser.

FN-systemet dekker et bredt spekter av organisasjoner der anskaffelsesaktiviteter er forskjellige på grunn av deres mandat og politiske mål. Deres samlede anskaffelsesvolum er ca. 20 milliarder dollar per år, og spekter av varer og tjenester er bredt.

FN-organisasjoners anskaffelsesaktiviteter styres av deres egne anskaffelsesprosedyrer, men disse er alle like og følger viktige offentlige anskaffelsesprinsipper; som mest valuta for pengene, rettferdighet, integritet, åpenhet; og effektiv konkurranse.

FN forventer at leverandørene skal operere med høye standarder for etisk oppførsel og at de adopterer FNs retningslinjer for leverandører. Leverandører som driver ulovlig praksis (f.eks. svindel, korrupsjon, etc.) kan sanksjoneres videre til et felles FN-organ for leverandørsanksjoner.

FN-organisasjoner forfekter dessuten i økende grad en bærekraftig anskaffelsespraksis, dvs. integrasjon av krav, spesifikasjoner og kriterier som er kompatible og til fordel for beskyttelse av miljø, av sosial framgang og støtte til økonomisk utvikling.

Flertallet av FN-organisasjonenes forretningsmuligheter blir tilbudt konkurransedyktig og blir lagt ut på FNs globale markedsplass (UNGM), den felles anskaffelsesportalen til FN-systemet.

Et økende antall FN-organisasjoner bruker e-anbudssystemer for å administrere anskaffelsesprosessene (f.eks. UNOPS eSourcing-system). Det er en rekke ressurser tilgjengelig for leverandører som er interessert i å gjøre forretninger med FN, inkludert UNGM kunnskapssenter. FN, og spesielt for UNOPS, har bl.a. et onlinekurs om “Hvordan gjøre forretninger med UNOPS”.

I tillegg vil de internasjonale anskaffelsesseminarene (IPS), også kjent som Multi-Agency Business Seminars, gi muligheter for å lære mer om FNs organisasjoner og tillate en-til-en-møter mellom FN-organisasjoner og potensielle leverandører. Disse ordnes regelmessig med selskaper fra nordiske land, inkludert Norge.

Les mer om saken her

For mer informasjon, ta kontakt med advokat Arnhild Dordi Gjønnes: Arnhild.D.Gjonnes@nho.no.