Offentlige anskaffelser gir nye grønne løsninger

Publisert

Ole Erik Almlid - lansering av NHOs veikart for fremtidens næringsliv på Deichman 31.08.2020

- Vi ønsker at offentlige etater virkelig skal komme i gang med grønne anskaffelser, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på Innkjøpskonferansen 2020.

- Vi må skape 250.000 nye arbeidsplasser i private bedrifter dette tiåret. Da må vi effektivisere offentlig sektor og bruke offentlig innkjøp til å utvikle marked og styrke bedriftene, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på NHOs innkjøpskonferanse 13.oktober.

- Det offentlige anskaffer for 600 milliarder kroner i året. Det offentlige er næringslivets største kunde. Det er en enormt viktig muskel når vi skal bli grønnere, mer digitale og når vi skal utvikle fremtidens løsninger. Landets innkjøpere har fått en særlig rolle for å holde hjulene i gang.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag hadde kanskje de sterkeste eksemplene på et vellykket samarbeid mellom offentlig og privat sektor om en grønn omlegging:  -  Regionen har vedtatt at vi skal være klimanøytrale i 2030.  Dette er et meget krevende mål.  Men det er mulig da samarbeidet med det private næringslivet har gitt oss svært mye så langt.  Bussene i Trondheim har en stund vært utslippsfrie, fylkesbåtene går allerede på batteri eller biodiesel og de lengre båtreisene vil etter planen gå på hydrogen i 20024.  Vi har vært ambisiøse, men så langt har vi kommet inn langt over målene, sa den fornøyde fylkesrådmannen.  

- Dette er strålende, men dra til ambisjonsmålene et par knepp til! sa direktør for politikk i NHO Mari Sundli Tveit.   - Disse erfaringene må dere bruke også på andre områder i Trøndelag slik at dere kan spre det glade budskap, sa hun,

Ole Erik Almlid var opptatt av å få klimagassutslippene ned:   - Vi har dårlig tid.  Derfor har NHO – i samarbeid med direktoratet for forvaltning og økonomistyring laget en veileder for grønne innkjøp til oppdragsgiverne. Vi ønsker at offentlige etater virkelig skal komme i gang med grønne anskaffelser.   Nå skal vi også lage en lignende veileder rettet mot bedriftene – den skal fortelle bedriftene hva de må være oppmerksomme på når de skal levere grønnere offentlige anskaffelser.

- Det skjer mye bra her allerede – byggingen av Ydalir skole og barnehage er et godt eksempel. Der samarbeidet Elverum kommune og Betonmast Innlandet om byggingen.  Resultatet av det gode samarbeidet er et bygg som slipper ut 9000 tonn mindre co2 i året – enn et tilsvarende bygg.

- 9000 tonn CO2 er mye.  Det er like mye som 900 personer totale forbruk ett helt år.  Eller det er like mye som utslippene fra 5400 biler som kjører 16.000 km i året eller tilsvarende 16 000 flyreiser tur retur Oslo-Paris.  Sånne ting får vi til når oppdragsgiver og leverandør spiller hverandre gode, fortsatte Almlid.

- NHO ønsker at alle private bedrifter – store som små – skal få tilgang til det livsviktige markedet offentlige anskaffelser utgjør.  Derfor ønsker NHO at det innføres kunngjøringsplikt for små anskaffelser over 100.000 kroner – et såkalt Lille Doffin.  NHO ønsker mangfold, slik at store og små bedrifter kan konkurrere side om side.


- Der det ikke fører til økte kostnader eller tidsbruk samlet sett, bør større kontrakter deles opp, slik at flere bedrifter kan delta i konkurransen.  Akkurat det har de gjort ved byggingen av sykehuset i Stavanger – det som for tiden er landets største byggeplass. Det nye universitetssykehuset i Stavanger blir større enn Nasjonalmuseet, Deichmanske og Munchmuseet til sammen.  Her er nå fem NHO-bedrifter involvert i arbeidet: Byggmester Sagen, Faber Bygg, Byggmester Øistein Torgersen, Front Bygg og Frøiland Bygg.  Oppsplitting av kontraktene er ofte nødvendig for å sikre at mindre bedrifter får tilgang til markedet, avsluttet NHO-sjef Ole Erik Almlid.