NHOs medlemsundersøkelse: Økt pessimisme

Publisert

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

NHOs medlemsundersøkelse i oktober viser en svakere markedsituasjon blant medlemsbedriftene enn i september. Fortsatt er det et svakt flertall som oppgir situasjonen som god kontra dårlig. Andelen som venter forverring de neste seks månedene har imidlertid økt kraftig de siste månedene.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 3. til 10. oktober, oppga 26 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 18 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Dette er svakere enn i september, hvor det var 32 prosent som oppga situasjonen som god, mot 13 prosent som oppga situasjonen som dårlig.   

Også utsiktene for de neste seks månedene svekket seg. Kun 10 prosent venter forbedring fremover, mot 44 prosent som venter forverring.  

- Det er fortsatt et flertall bedrifter som oppgir at situasjonen er god kontra dårlig. Men høye strømpriser, prisvekst og knapphet på arbeidskraft øker kostnadene for bedriftene. Vi ser også antydning til et svakere etterspørselsbilde. Situasjonen har svekket seg jevnt og trutt de siste månedene, og utsiktene fremover antyder at bedriftene ikke venter bedring med det første, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.  

Svakest i mediebedriftene, reiseliv og bygg og anlegg 

Svekkelsen i markedssituasjonen blant bedriftene i NHOs landsforeninger er bredt basert. Særlig har situasjonen svekket seg hos bedriftene i Mediebedriftenes Landsforening, NHO Reiseliv og Byggenæringens Landsforening. Det er i disse landsforeningene situasjonen nå er dårligst, hvor et mindretall oppgir situasjonen som god kontra dårlig. I de øvrige landsforeningene er det fortsatt et flertall som oppgir situasjonen som god. Best er situasjonen i Sjømat Norge, Offshore Norge og Energi Norge. 

imagej7t7a.png

Utsiktene for de neste seks månedene har svekket seg i alle landsforeninger. Med unntak av NHO Transport er bedriftene i alle landsforeninger pessimistiske eller nøytrale til utsiktene fremover. Størst er pessimismen i Mediebedriftenes Landsforening og Byggenæringens Landsforening. 

imagex9d9e.png

Svakere situasjon og pessimisme i fylkene 

Markedssituasjonen har svekket seg i alle fylker, med unntak av Agder som har en svak bedring. Svakest er situasjonen på Innlandet og i Vestfold og Telemark, hvor det er et flertall som oppgir at situasjonen er god kontra dårlig. 

I alle fylkene er det et flertall som venter svakere situasjon de neste seks månedene, og utsiktene er svekket jevnt over sammenlignet med forrige undersøkelse.  

Én årsak til regionale forskjeller er de høye strømprisene sør i landet, men høy prisvekst og svakere etterspørsel rammer også bedriftene nordpå. Også her har utsiktene svekket seg kraftig den siste tiden, forteller Dørum

Høye innkjøpspriser svekker bedriftenes driftsresultat 

Bedriftene ble denne gangen spurt hvordan innkjøpsprisene har endret seg siste tre måneder. 84 prosent oppgir at innkjøpsprisene har steget mer enn normalt, mens 45 prosent oppgir at de har steget mye mer enn normalt. Dette er omtrent samme andel som da de ble stilt det samme spørsmålet i juli. 

Økte innkjøpspriser reduserer bedriftenes driftsresultat. 62 prosent oppgir at det vil gi en stor eller middels reduksjon i driftsresultatet. Dette er en økning fra juli, hvor andelen var 56 prosent. Videre oppgir en fjerdedel at økte priser og knapphet vil gi redusert aktivitet i bedriften. Noe av kostnadsøkningen vil også veltes over i utsalgsprisene. 44 prosent av bedriftene oppgir å ha økt innkjøpsprisene mer enn den generelle prisveksten i løpet av de siste tre månedene, eller at de planlegger å gjøre det.