NHO-undersøkelse: Fortsatt venter et flertall av medlemmene en forverret situasjon fremover

Publisert

Øystein Dørum på medlemsmøte 26.06.2020

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

NHOs medlemsundersøkelse i mars viser litt bedre markedsituasjon blant medlemsbedriftene enn i februar. Fremtidsutsiktene har også bedret seg fra forrige måned, men fortsatt venter et flertall forverret situasjon fremover.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 1. til 7. mars, oppga 26 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 19 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Det er litt flere som oppgir situasjonen som god og litt færre som oppgir situasjonen som dårlig enn i februar. Da var det 25 prosent som oppga situasjonen som god, og 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, styrket seg dermed fra 5 prosent til 8 prosent.

Bilde1.png

Markedsutsiktene har bedret seg så langt i år, men fortsatt er det et flertall pessimister. 15 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 31 prosent som venter forverring. I februar var andelen hhv. 13 og 37 prosent.

Utsiktene for de neste seks månedene har dermed bedret seg noe, fra en nettobalanse på -23 prosent i januar til -17 i februar.

- Fremtidsutsiktene er nå på sitt beste siden september i fjor. Det er rimelig å tro at dette i hovedsak avspeiler lavere strømpriser, som bedrer lønnsomhet og overlevelsesmuligheter. I tillegg har aktiviteten både ute og hjemme holdt seg bedre oppe enn ventet, og vektsutsiktene har blitt noe bedre, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Fordelt på NHOs landsforeninger er situasjonen forholdsvis stabil fra forrige måned. Best er situasjonen i Finans Norge, NHO Transport og Sjømat Norge. Svakest er situasjonen Norges Bilbransjeforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Byggenæringens Landsforening.

Bilde2.png

Brorparten av bransjene har en overvekt av pessimister. Størst er overvekten av pessimister i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. Kun tre landsforeninger har et flertall optimister – Finans Norge, NHO Transport og Offshore Norge.

Bilde3.png

Bedring i de fleste fylkene

Situasjonen har bedret seg i alle fylkene, med unntak av Vestland. I alle fylkene er det en overvekt av respondenter som oppgir situasjonen som god. Unntaket er Innlandet, hvor det er et betydelig flertall som oppgir at markedssituasjonen er dårlig kontra god. Situasjonen er best i Oslo, deretter Rogaland og i de to nordligste fylkene.

Bilde4.png

Alle fylkene har et flertall som venter forverring de neste seks månedene. Størst er pessimismen i sør, mens i Troms og Finnmark og i Nordland er utsiktene noe bedre.

Bilde5.png