NHOs medlemsundersøkelse desember: - Svekket situasjon

Publisert

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Moment studio.

NHOs medlemsundersøkelse i desember viser svakere markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med november. Markedsutsiktene for de neste seks måneder har forverret seg noe.

Kun i Offshore Norge har et flertall av respondentene svart at de venter bedrede markedsutsikter fremover. Et betydelig flertall venter fremdeles svakere situasjon fremover.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 28. november til 5. desember. I undersøkelsen oppga 22 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 27 prosent oppga situasjonen som dårlig. I november oppga en like stor andel, 24 prosent, situasjonen som god, og som dårlig.  

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, har dermed svekket seg fra 0 prosent i november til -5 prosent i desember.  

  
- Laber aktivitetsvekst 

- Aktivitetsveksten er laber. Effektene av høyere renter og svakere kjøpekraft har tydelig materialisert seg i økonomien. At bedriftene ser mer negativt på markedssituasjonen er ikke spesielt overraskende sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.  

Svekkede markedsutsikter

Markedsutsiktene har også svekket seg noe siden november. Et stort flertall venter forverring fremover. Kun 10 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 41 prosent som venter forverring. I november var andelen henholdsvis 12 og 41 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene svekket seg dermed fra november til desember fra -29 prosent til -31 prosent.  

Fremdeles stor strekk i laget blant NHOs landsforeninger 

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Offshore Norge, Finans Norge og i Fornybar Norge, mens situasjonen er svakest i Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. 8 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god. Samtidig oppgir 12 av 15 landsforeninger svakere markedssituasjon enn i november. 

  

Kun én landsforening har et flertall optimister – Offshore Norge. De øvrige bransjene har en overvekt av pessimister.  

  

 

Fremdeles overvekt av pessimister i alle fylker 

Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i 8 av 11 fylker. Situasjonen er best i Rogaland, Troms og Finnmark og i Trøndelag. Dårligst er situasjonen i Viken og i Innlandet.  

Sammenlignet med november vurderes situasjonen i desember som svakere i 8 av 11 fylker.  

 
Alle fylkene har et flertall som venter forverring fremover. Størst er pessimismen i Innlandet og i Agder, og minst er den i Troms og Finnmark, Rogaland, og i Møre og Romsdal.   

 

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  Undersøkelsene har vanligvis mellom 2500 og 3500 svar. 

Du finner også tall fra medlemsundersøkelsen her:

Nøkkeltall om næringslivet i Agder Byggenæringens Landsforening 
Nøkkeltall om næringslivet i Arktis Handel i NHO Service og Handel
Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet NHO Geneo 
Nøkkeltall om næringslivet i Møre og Romsdal Norges Bilbransjeforbund
Nøkkeltall om næringslivet i Nordland  
Nøkkeltall om næringslivet i Oslo  
Nøkkeltall om næringslivet i Rogaland  
Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestfold og Telemark  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestland  
Nøkkeltall om næringslivet i Viken