NHOs medlemsundersøkelse for juni: Noen flere optimister

Publisert

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022

NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

NHOs medlemsundersøkelse i juni viser svakt forbedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med mai. Fremtidsutsiktene er noe forbedret, selv om et betydelig flertall fremdeles forventer forverret situasjon fremover.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført fra 31. mai til 6. juni, oppga 28 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Det er en noe større andel som vurderer markedssituasjonen som god i juni enn det var i mai, da 26 prosent oppga situasjonen som god. Andelen som vurderer markedssituasjonen som dårlig er uendret fra mai.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er 7 % i juni. Dette er uendret fra mai.

MU juni 1.PNG

Markedsutsiktene bedret seg gjennom første kvartal, men har flatet ut så langt i andre kvartal. 14 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 31 prosent som venter forverring. I mai var andelen henholdsvis 14 og 33 prosent.

Utsiktene for de neste seks månedene har dermed bedret seg, fra en nettobalanse i mai på -19 prosent, til -17 prosent i juni.

Fortsatt strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Fordelt på NHOs landsforeninger er utviklingen i situasjonen litt blandet siden mai. Best er situasjonen i Sjømat Norge, NHO Transport og Finans Norge. Svakest er situasjonen i Mediebedriftenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Byggenæringens Landsforening.

MU juni 2.PNG

Brorparten av bransjene har en overvekt av pessimister. Halvparten av landsforeningene er mindre pessimistiske enn i mai.

Størst er overvekten av pessimister i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. Fem landsforeninger har et flertall optimister – NHO Transport, Sjømat Norge, Offshore Norge, Abelia og NHO Reiseliv.

MU juni 3.PNG

Blandet regional utvikling

Fylkesvis er utviklingen blandet. Situasjonen er særlig bedret i Troms og Finnmark og i Vestfold og Telemark. I Møre og Romsdal er markedssituasjonen betydelig forverret i juni.

I alle fylkene, med unntak av i Innlandet og i Møre og Romsdal er det en overvekt av respondenter som oppgir situasjonen som god. I Innlandet er det et flertall som oppgir at markedssituasjonen er dårlig, mens i Møre og Romsdal er det i juni en like stor andel som vurderer situasjonen som god, som andelen som vurderer situasjonen som dårlig. Situasjonen er best i Rogaland, deretter i Troms og Finnmark.

MU juni 4.PNG

Rogaland er det eneste fylket som ikke venter forverring de neste seks månedene. Alle de øvrige fylkene har et flertall pessimister. Størst er pessimismen i Innlandet og i Viken. Foruten Rogaland vurderes fremtidsutsiktene som noe bedre i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Nordland.

MU juni 5.PNG