NHOs medlemsundersøkelse i juli: Svakere situasjon og økt pessimisme

Publisert

Bilde av Dørum

NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. Foto: Moment Studio

NHOs medlemsundersøkelse i juli viser en litt svakere markedsituasjon blant medlemsbedriftene enn i juni. Også fremtidsutsiktene er svekket, og et betydelig flertall forventer dårligere situasjon fremover.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 27. juni til 4. juli. I undersøkelsen oppga 26 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god. Det er litt færre enn i juni, hvor andelen var 28 prosent. 20 prosent oppga situasjonen som dårlig, som er uendret fra juni.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, svekket seg dermed fra 7 prosent i juni til 6 prosent i juli.

 

Markedsutsiktene har ligget ganske flatt gjennom andre kvartal, men svekket seg i juli. 12 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 36 prosent som venter forverring. I juni var andelen henholdsvis 14 og 31 prosent.

Nettobalansen for utsiktene svekket seg dermed fra -17 prosent i juni til -23 prosent i juli.

 

Stor strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i NHO Transport, Fornybar Norge, Finans Norge og Sjømat Norge, mens situasjonen er svak særlig i Norges Bilbransjeforbund og Byggenæringens Landsforening.  

generell markedssituasjon.PNG

Brorparten av bransjene har en overvekt av pessimister, og de fleste har blitt mer pessimistiske enn i juni. Kun to landsforeninger har et flertall optimister – NHO Transport og Offshore Norge. 

utsikter neste 6 mnd.PNG

Overvekt av pessimister i alle fylker

Fylkesvis er utviklingen blandet. Situasjonen er særlig bedret i Møre og Romsdal og i Innlandet. Svekkelsen er størst i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Oslo.

I alle fylkene, med unntak av i Innlandet og i Viken, er det en overvekt av respondenter som oppgir situasjonen som god. Situasjonen er best i Rogaland, Nordland og Trøndelag.

generell markedssituasjon 2.PNG

Markedsutsiktene har svekket seg i nesten alle fylkene, og alle fylkene har nå et flertall som venter forverring fremover. Størst er pessimismen i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark.

utsikter neste 6 mnd v2.PNG