Foto:

Makroblikk

Her publiseres mindre økonomiske analyser om relevante og aktuelle saker som beveger seg i lokal og global økonomi.

Foto:

Makroblikk

Globalisering i revers