Byråkratiet for bedriftene må ned

Publisert

Foto: Eivor Eriksen.

NHOs medlemsundersøkelse viser at 60 prosent av bedriftene opplever at byråkratibyrden har økt de siste to årene. Trenden må snus.

Skjemaer som skal føres, søknader, rapporteringer og lang saksbehandlingstid. Summen av offentlig byråkrati som norske bedrifter må forholde seg til er omfattende. Særlig de små og mellomstore bedriftene er dette en stor utfordring som kan hindre vekst og ta mye tid vekk fra verdiskapning. 

NHOs undersøkelse viser at kun 0,3 prosent av medlemsbedriftene har opplevd at "den administrative byrden" for dem har blitt mindre de to siste årene. 30 prosent sier den er uendret mens 63 prosent sier den har økt. 

– Denne undersøkelsen viser at det må bli lettere å drive bedrift i Norge. Norske bedrifter skal få bruke mest mulig av tiden og energien sin på å skape verdier, ikke på å fylle ut offentlige skjemaer eller lete frem i offentlig byråkrati, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Det er flere tiltak som kan forenkle byråkratiet, som NHO går inn for:

  • Standardisering og digitalisering av rapporter og dokumentasjon.
  • Inkludering av bærekraftsrapportering i Brønnøysundregistrene.
  • Forenkling av et komplisert moms-regelverk.
  • Forenkle og samkjøre kommunale og statlige aktørers krav i offentlige anbud.
  • Skrote innstrammingene i adgang til innleid arbeidskraft, fordi det er mer krevende for bedrifter å ansette midlertidig.
  • Øke saksbehandlingskapasiteten i det offentlige, for eksempel i plan- og byggesaker.
  • som hovedregel bør man vurdere å skrote et eksisterende krav, hvis man innfører et nytt.