-Det aller siste vi trenger nå er unødvendig rapportering

Publisert

#205

NHOs politikkdirektør Mari Sundli Tveit på Forenklingskonferansen 2020.

- Mange bedrifter er i knestående. Noe av det aller siste de trenger er å bruke unødvendig tid på innrapportering, sa NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit på Forenklingskonferansen 2020.

- Og som alltid: Forenkling er særlig viktig for de små og mellomstore bedriftene. De har relativt sett mindre ressurser til lovpålagt administrasjon enn de større.  Forenkling for bedriftene er altså ikke mindre viktig nå enn tidligere, tvert imot, fortsatte hun.

Det er Revisorforeningen, Regnskap Norge og NHO som står bak denne årlige konferansen som i år ble avviklet 23.september digitalt.  Her deltok også en rekke andre sentrale aktører som næringsminister Iselin Nybø.

- Hvordan vi forbereder lover, regler og ordninger har vært tema på forenklingskonferansen flere ganger. Innvendinger har vært at regelgivning ikke er utredet grundig nok og har tatt for lang tid.  I vårmånedene erfarte vi at det i alle fall ikke var tiden det sto på, når det ble laget ordninger som skulle få både folk og bedrifter gjennom krisen, sa Tveit.

- Det ble blant annet satt opp en teknisk løsning med kontantstøtte til bedriftene, som vi vet. Det tok ganske kort tid, bare noen uker, etter iherdig innsats fra Finansdepartementet, Skattedirektoratet, finansnæringen og flere andre.  I all beskjedenhet bidro vi fra NHOs side, også.

Opplysninger som Skatteetaten og bankene allerede hadde, ble brukt både for å lette bedriftenes innrapportering og skatteetatens kontroll.  Men det var ikke bare våre gunstige digitale forutsetninger som bidro til at dette gikk raskt. Det handlet også om prioritering, som politikerne sto bak: De ville at ordningen med kontantstøtte skulle være enkel og komme raskt på plass, mente NHOs politikkdirektør.

Her er en video fra arrangementet.